• Réciter; psalmodier.
  Nhà tụng kinh
  bonze qui récite les livres liturgiques du bouddhisme
  Tụng mãi vẫn chưa thuộc bài
  (thông tục) réciter (psalmodier) plusieurs fois sans encore savoir sa le�on.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X