• Toujours; à jamais; éternellement; perpétuellement; sans retour; indéfectiblement
  Tôi nghĩ mãi đến ngày ấy
  je pense toujours à cette journée;
  Kỉ niệm ấy ghi mãi trong lòng tôi
  ce souvenir est à jamais gravé dans mon coeur;
  Những sự sai lầm đó cứ xảy ra mãi
  ces erreurs se rennouvellent perpétuellement;
  Tôi mất mãi lòng tin đối với anh ta
  j'ai perdu sans retour ma confiance en lui;
  ông ta gắn mãi với những nguyên tắc ấy
  il est attaché indéfectiblement à ces principes
  mãi mãi
  (redoublement; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X