• Toujours; encore
  Tôi vẫn chờ
  j'attends toujours
  Tôi vẫn số nhà 16
  j'habite toujours au numéro 16
  Vẫn còn một số vấn đề phải giải quyết
  il reste encore un certain nombre de questions à résoudre
  Điều đó bị nghi ngờ vẫn đúng
  cette chose, bien que contestée, reste toujours (reste pourtant) vraie; cette chose, bien que contestée, ne laisse pas d'être vraie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X