• Tour.
  Tháp rùa
  tour de la Tortue.
  Pyramide.
  Tháp chậu
  (giải phẫu học) pyramide iliaque.
  Assembler ; enter ; adjoindre.
  Tháp hai thanh gỗ vào nhau
  enter deux pièces de bois
  Tháp thêm gỗ vào mặt bàn
  adjoindre un morceau de bois à la surface d'une table.
  (địa phương, nông nghiệp) greffer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X