• Descendre (quelque chose) au bout d'une corde ; descendre (une corde).
  Thòng gàu xuống giếng
  descendre un seau dans un puits au bout d'une corde (pour puiser de l'eau) ;
  Thòng dây để kéo cái bàn lên gác
  descendre une corde pour tirer une table à l'étage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X