• Vivre longtemps ; avoir un âge avancé ; être âgé.
  Thọ bảy mươi tuổi
  être âgé de soixante-dix ans.
  (khẩu ngữ) durer.
  Cung cách ấy không thọ được
  �a ne durera pas.
  Longévité.
  Chúc thọ
  souhaiter la longévité ; souhaiter longue vie (à une vieille personne).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X