• Ordre.
  Thứ tự từ trong câu
  ordre des mots dans la phrase
  Sắp xếp cho thứ tự
  ranger en ordre.
  Ordinal.
  Số từ thứ tự
  adjectif numéral ordinal.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X