• En bonne santé
  Bố mẹ tôi mạnh cả
  mes parents sont tous en bonne santé
  Vigoureux; puissant; fort; vif; intensif
  Cánh tay mạnh
  bras vigoureux;
  Một nước mạnh
  un pays puissant;
  Một cái đánh rất mạnh
  un coup très fort;
  Sự tấn công mạnh
  une attaque vive;
  Tuyên truyền mạnh
  propagande intensive;
  Gió thổi mạnh
  le vent souffle de fa�on vigoureuse; le vent souffle vigoureusement
  Se rétablir ; se remettre
  Ông ta ốm mấy tháng vừa mới mạnh
  il vient de se rétablir après quelques mois de maladie
  mạnh ai nấy chạy
  sauve qui peut;
  mạnh ai nấy làm
  à qui mieux mieux;
  mạnh chân khỏe tay
  avoir bon pied bon oeil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X