• (triết học) positif.
  Tri thức thực chứng
  connaissances positives
  chủ nghĩa thực chứng
  positivisme
  Người theo chủ nghĩa thực chứng
  ��positiviste;
  Thực chứng chủ nghĩa triết học
  )��positivisme
  Thực chứng luận từ nghĩa
  )��positivisme.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X