• Garder; surveiller.
  Trông nom người ốm
  garder un malade;
  Trông nom công việc
  surveiller les travaux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X