• Réprimer.
    Trấn áp bọn phản cách mạng
    réprimer les contre-révolutionnaires.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X