• Calmer; pacifier; relever le moral.
  Trấn an luận
  calmer l'opition;
  Trấn an dân chúng
  relever le moral de la population;
  Trấn an tinh thần
  pacifier les esprits.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X