• Mélanger; mêler.
  Trộn lẫn ngô gạo để thổi cơm
  mélanger du ma…s avec du riz pour les faire cuire ensemble;
  Can đảm trộn lẫn yếu hèn
  courage mêlé de faiblesse.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X