• Regarder impoliment.
    Vào nhà người ta mắt cứ trớn trác chẳng chào ai
    entre chez quelqu'un et regarder impoliment sans saluer personne.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X