• Si ce n'est que; sauf; à moins que.
  Trừ phi chúng tôi lầm
  sauf erreur de notre part;
  Trừ phi anh đi vắng
  à moins que vous ne soyez absent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X