• Charger
  Được uỷ làm việc
  être chargé de faire quelque chose
  Déléguer
  uỷ quyền hành cho ai
  déléguer ses pouvoirs à quelqu'un

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X