• (sân khấu) s'identifier à son personnage
    Diễn viên vào vai rất ngọt
    acteur qui s'identifie admiralement à son personnage

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X