• Être entra†né dans sa marche
    Vui chân ra đến tận bờ sông
    être entra†né dans sa marche jusqu'au bord de rivière

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X