• Terne; mat
  Màu trắng xỉn
  d'un blanc terne
  Màu xỉn
  couleurs ternes
  Nước da xỉn
  peau mate
  xin xỉn
  (redoublement; sens atténué) lègèrement terne; lègèrement mat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X