• Irréfléchi; superficiel; inconsidéré
  Con người xốc nổi
  une personne irréfléchie; une personne superficielle
  Lời nói xốc nổi
  parole inconsidérée
  Hành động xốc nổi
  agir d'une manière inconsidérée; agir à la légère

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X