• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:53, ngày 7 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  =====Như sương=====
  =====Như sương=====
   +
  =====Long lanh=====
   +
  ::[[I]] [[like]] [[her]] [[dewy]] [[eyes]].
   +
  ::Tôi yêu đôi mắt long lanh của nàng.
  =====Ướt sương, đẫm sương=====
  =====Ướt sương, đẫm sương=====

  Hiện nay

  /´dju:i/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như sương
  Long lanh
  I like her dewy eyes.
  Tôi yêu đôi mắt long lanh của nàng.
  Ướt sương, đẫm sương
  to be dewy-eyed
  khờ dại


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  moist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X