• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 25: Dòng 25:
  =====(thơ ca) thoáng hiện=====
  =====(thơ ca) thoáng hiện=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[glimpsed]]
   +
  *Ving: [[glimpsing]]
  == Oxford==
  == Oxford==

  16:50, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /glɪmps/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nhìn lướt qua, cái nhìn thoáng qua
  to get (have) a glimpse of something
  nhìn lướt qua cái gì
  Sự thoáng hiện
  Ý nghĩ lờ mờ, ý niệm lờ mờ
  Đại cương
  glimpses of the word history
  đại cương lịch sử thế giới

  Ngoại động từ

  Nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua; thoáng thấy

  Nội động từ

  (thơ ca) thoáng hiện

  hình thái từ

  Oxford

  N. & v.

  N. (often foll. by of) 1 a momentary or partial view(caught a glimpse of her).
  A faint and transient appearance(glimpses of the truth).
  V.
  Tr. see faintly or partly(glimpsed his face in the crowd).
  Intr. (often foll. by at)cast a passing glance.
  Intr. a shine faintly orintermittently. b poet. appear faintly; dawn. [ME glimsecorresp. to MHG glimsen f. WG (as GLIMMER)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X