• (đổi hướng từ Glimpses)
  /glɪmps/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nhìn lướt qua, cái nhìn thoáng qua
  to get (have) a glimpse of something
  nhìn lướt qua cái gì
  Sự thoáng hiện
  Ý nghĩ lờ mờ, ý niệm lờ mờ
  Đại cương
  glimpses of the word history
  đại cương lịch sử thế giới

  Ngoại động từ

  Nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua; thoáng thấy

  Nội động từ

  (thơ ca) thoáng hiện

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  stare
  verb
  stare

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X