• /´histri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sử, sử học, lịch sử
  ancient history
  cổ sử; (đùa cợt) cái đã cũ rích, cái đã lỗi thời
  modern history
  lịch sử cận đại
  to make history
  có tầm quan trọng, có thể ghi vào lịch sử, làm nên việc lớn, có thể ghi vào lịch sử
  Lịch sử (một vật, một người)
  to have a strange history
  có một lịch sử kỳ quặc
  Historian
  Nhà sử học
  Kịch lịch sử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  history

  Giải thích VN: Một kỹ thuật trong ArcStorm cho phép theo dấu những thay đổi được thực hiện đối với một nguồn dữ liệu. Kỹ thuật này cho phép tạo ra các cửa sổ history và hỗ trợ "phục hồi" dữ liệu tại một giai đoạn trước đó.

  Kỹ thuật chung

  bản ghi
  lịch sử
  audit history
  lịch sử hoạt động
  change history
  đổi lịch sử
  command history
  lịch sử lệnh
  error history
  lịch sử lỗi
  history list
  danh sách lịch sử
  history of a system
  lịch sử hệ thống
  History of Architecture
  lịch sử kiến trúc
  history substitution
  lịch sử thay thế
  MSHP (maintainsystem history program)
  chương trình lịch sử hệ thống bảo trì
  revision history
  lịch sử sửa đổi
  time history method
  phương pháp lịch sử thời gian
  time scale of earth history
  thang thời gian lịch sử trái đất
  lược sử
  quá trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X