• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Những cái đã ăn vào bụng===== ::to raise the gorge ::nổi giận ::to [[can]...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 29: Dòng 29:
  =====Ngốn; tọng vào, nhồi nhét vào (thức ăn)=====
  =====Ngốn; tọng vào, nhồi nhét vào (thức ăn)=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[gorged]]
   +
  *Ving: [[gorging]]
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==

  17:00, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Những cái đã ăn vào bụng
  to raise the gorge
  nổi giận
  to can the gorge
  lộn mửa vì ghê tởm
  to make sb's gorge rise
  chọc ai điên tiết lên
  Hẽm núi, đèo
  Cửa hẹp vào pháo đài
  (kiến trúc) rãnh máng
  Sự ngốn, sự nhồi nhét (thức ăn)

  Động từ

  Ngốn; tọng vào, nhồi nhét vào (thức ăn)

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đục khum
  gờ trang trí lõm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đèo
  đường xoi
  góc lượn
  hẻm núi
  máng
  rãnh
  rãnh tròn
  sự sửa tròn
  sự vê tròn

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Ravine, canyon, defile, pass, chasm, fissure, crevasse,gully or gulley, wadi or wady, gap, Brit gill or ghyll, US andCanadian notch: Water runs in this gorge only during the rainyseason.
  Vomit, vomitus: Injustice makes my gorge rise.
  V.
  Fill, stuff, glut, cram; gulp, gobble (down), devour,bolt (down), wolf (down), gormandize, swallow: She acquired thehabit of gorging on cream cakes.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A narrow opening between hills or a rockyravine, often with a stream running through it.
  An act ofgorging; a feast.
  The contents of the stomach; what has beenswallowed.
  The neck of a bastion or other outwork; the rearentrance to a work.
  US a mass of ice etc. blocking a narrowpassage.
  V.
  Intr. feed greedily.
  Tr. a (often refl.)satiate, glut. b swallow, devour greedily.
  Gorger n. [ME f. OF gorge throat ult. f. L gurges whirlpool]

  Tham khảo chung

  • gorge : National Weather Service
  • gorge : amsglossary
  • gorge : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X