• (đổi hướng từ Gorging)
  /gɔ:dʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Những cái đã ăn vào bụng
  to raise the gorge
  nổi giận
  to can the gorge
  lộn mửa vì ghê tởm
  to make sb's gorge rise
  chọc ai điên tiết lên
  Hẽm núi, đèo
  Cửa hẹp vào pháo đài
  (kiến trúc) rãnh máng
  Sự ngốn, sự nhồi nhét (thức ăn)

  Động từ

  Ngốn; tọng vào, nhồi nhét vào (thức ăn)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đục khum
  gờ trang trí lõm

  Kỹ thuật chung

  đèo
  đường xoi
  góc lượn
  hẻm núi
  máng
  rãnh
  rãnh tròn
  sự sửa tròn
  sự vê tròn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  abstain , diet , fast

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X