• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa cống bảo vệ===== ''Giải thích EN'': A lock at the mouth of a dock or [[...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa cống bảo vệ=====
  +
  =====cửa cống bảo vệ=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[lock]] [[at]] [[the]] [[mouth]] [[of]] [[a]] [[dock]] [[or]] [[basin]] [[separating]] [[tidal]] [[waters]] [[from]] [[the]] [[waters]] [[in]] [[the]] [[dock]] [[or]] [[basin]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[lock]] [[at]] [[the]] [[mouth]] [[of]] [[a]] [[dock]] [[or]] [[basin]] [[separating]] [[tidal]] [[waters]] [[from]] [[the]] [[waters]] [[in]] [[the]] [[dock]] [[or]] [[basin]].
  Dòng 11: Dòng 9:
  ''Giải thích VN'': Cửa cống ở cửa bến tàu hoặc vịnh có tác dụng ngăn cách nước triều và nước trong bến tàu hoặc vịnh.
  ''Giải thích VN'': Cửa cống ở cửa bến tàu hoặc vịnh có tác dụng ngăn cách nước triều và nước trong bến tàu hoặc vịnh.
  -
  =====âu an toàn=====
  +
  =====âu an toàn=====
  -
  =====âu bảo vệ=====
  +
  =====âu bảo vệ=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=guard%20lock guard lock] : National Weather Service
  +
  [[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:29, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa cống bảo vệ

  Giải thích EN: A lock at the mouth of a dock or basin separating tidal waters from the waters in the dock or basin.

  Giải thích VN: Cửa cống ở cửa bến tàu hoặc vịnh có tác dụng ngăn cách nước triều và nước trong bến tàu hoặc vịnh.

  âu an toàn
  âu bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X