• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====của cải trí tuệ===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====quyền sở hữu trí...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====của cải trí tuệ=====
  +
  =====của cải trí tuệ=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====quyền sở hữu trí tuệ=====
  +
  =====quyền sở hữu trí tuệ=====
  ::[[Intellectual]] [[Property]] [[Rights]] (IPR)
  ::[[Intellectual]] [[Property]] [[Rights]] (IPR)
  ::các quyền sở hữu trí tuệ
  ::các quyền sở hữu trí tuệ
  Dòng 16: Dòng 14:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tài sản trí tuệ=====
  +
  =====tài sản trí tuệ=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=intellectual%20property intellectual property] : National Weather Service
  +
  [[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://foldoc.org/?query=intellectual%20property intellectual property] : Foldoc
  +
  -
  [[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:06, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  của cải trí tuệ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  quyền sở hữu trí tuệ
  Intellectual Property Rights (IPR)
  các quyền sở hữu trí tuệ
  Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS)
  các khía cạnh liên quan đến thương mại của các quyền sở hữu trí tuệ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tài sản trí tuệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X