• (Khác biệt giữa các bản)
  (Chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười)
  (Chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười)
  Dòng 31: Dòng 31:
  ::[[to]] [[see]] [[the]] [[joke]]
  ::[[to]] [[see]] [[the]] [[joke]]
  ::hiểu được nguyên nhân vì sao người ta trêu chọc
  ::hiểu được nguyên nhân vì sao người ta trêu chọc
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *V_ing : [[joking]]
  ===Động từ===
  ===Động từ===

  02:45, ngày 4 tháng 12 năm 2007

  /dʤouk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời nói đùa, câu nói đùa
  to crack a joke
  nói đùa một câu
  to play a joke on someone
  đùa nghịch trêu chọc ai
  to know how to take a joke
  biết nghe nói đùa, không để tâm giận lời nói đùa
  a practical joke
  trò đùa ác ý, trò chơi khăm
  Trò cười (cho thiên hạ)
  Chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười
  it is no joke
  không phải là chuyện đùa
  the joke is that
  điều buồn cười là
  to have a joke with sb
  đùa cợt với ai
  the joke's on sb
  người thực sự lố bịch sau khi trêu chọc ai
  to see the joke
  hiểu được nguyên nhân vì sao người ta trêu chọc

  hình thái từ

  Động từ

  Nói đùa
  Đùa bỡn, giễu cợt; trêu chòng

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Jest, witticism, quip, bon mot, laugh, wordplay, pun,story, anecdote, Colloq gag, wisecrack, one-liner, crack:Ronnie comes up with the funniest jokes I have ever heard.
  Laughing-stock, butt, (fair) game, buffoon: After thatincident, he became the joke of the regiment.
  Farce, mockery,absurdity, travesty, caricature: My efforts to play the pianobecame a joke.
  V.
  Jest, quip, pun, frolic, wisecrack, tease, taunt,banter, chaff, fool, Colloq kid, US crack wise: They jokedabout our predicament. You must be joking if you think I'm goingto go out with him!

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A a thing said or done to excite laughter. b awitticism or jest.
  A ridiculous thing, person, orcircumstance.
  V.
  Intr. make jokes.
  Tr. poke fun at;banter.
  Jokingly adv.joky adj. (also jokey). jokily adv. jokiness n. [17th c.(joque), orig. sl.: perh. f. L jocus jest]

  Tham khảo chung

  • joke : National Weather Service
  • joke : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X