• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'leʤənd</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'leʤ(ə)nd</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 15: Dòng 15:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 25: Dòng 25:
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====chú thích=====
  +
  =====chú thích=====
  ''Giải thích VN'': 1. Là một phần trên bản đồ để liệt kê và giải thích các màu, biểu tượng, ký hiệu và các chú giải có trên bản đồ. Chú thích thường bao gồm nguồn gốc, tỷ lệ, phương hướng và các thông tin bản đồ khác.;
  ''Giải thích VN'': 1. Là một phần trên bản đồ để liệt kê và giải thích các màu, biểu tượng, ký hiệu và các chú giải có trên bản đồ. Chú thích thường bao gồm nguồn gốc, tỷ lệ, phương hướng và các thông tin bản đồ khác.;
  Dòng 31: Dòng 31:
  ::[[Format]] [[Legend]]
  ::[[Format]] [[Legend]]
  ::định dạng chú thích
  ::định dạng chú thích
  -
  =====chú giải=====
  +
  =====chú giải=====
  ''Giải thích VN'': Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.
  ''Giải thích VN'': Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.
  ::[[legend]] ([[for]]a [[graph]], [[map]], [[diagram]])
  ::[[legend]] ([[for]]a [[graph]], [[map]], [[diagram]])
  ::chú giải (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị)
  ::chú giải (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị)
  -
  =====phụ đề=====
  +
  =====phụ đề=====
  ''Giải thích VN'': Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.
  ''Giải thích VN'': Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====ghi chú=====
  +
  =====ghi chú=====
  ''Giải thích VN'': Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.
  ''Giải thích VN'': Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.
  Dòng 59: Dòng 59:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=legend legend] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=legend legend] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=legend legend] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=legend legend] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  09:10, ngày 17 tháng 12 năm 2008

  /'leʤ(ə)nd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Truyện cổ tích, truyền thuyết
  Chữ khắc (trên đồng tiền, trên huy chương)
  Huyền thoại
  a living legend
  người có danh tiếng lẫy lừng ngay khi còn sống, huyền thoại sống
  Lời ghi chú, câu chú giải (trên tranh ảnh minh hoạ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lời ghi chú (bản giải thích ký hiệu ghi trên bản đồ), ghi chú, chú giải

  Cơ - Điện tử

  Lời ghi chú, sự chú giải (trên bản vẽ)

  Toán & tin

  chú thích

  Giải thích VN: 1. Là một phần trên bản đồ để liệt kê và giải thích các màu, biểu tượng, ký hiệu và các chú giải có trên bản đồ. Chú thích thường bao gồm nguồn gốc, tỷ lệ, phương hướng và các thông tin bản đồ khác.; 2. Ký hiệu, biểu tượng dùng để giải thích bản đồ.

  Format Legend
  định dạng chú thích
  chú giải

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  legend (fora graph, map, diagram)
  chú giải (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị)
  phụ đề

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  Kỹ thuật chung

  ghi chú

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Epic, saga, myth, story, (folk) tale, romance, narrative,fable, tradition, fiction, Scandinavian Edda: There are scoresof legends woven into the cultural fabric of our lives. 2celebrity, phenomenon, tradition, wonder, luminary, personage,somebody: Someone said that Rudolph had become a legend in hisown mind.
  Key, table of symbols, code, explanatory note:Refer to the legend for explanations of symbols used in the map.4 motto, slogan, inscription, caption, title: The legend reads,'Dieu et mon droit'.

  Oxford

  N.
  A a traditional story sometimes popularly regarded ashistorical but unauthenticated; a myth. b such storiescollectively. c a popular but unfounded belief. d colloq. asubject of such beliefs (became a legend in his own lifetime).2 a an inscription, esp. on a coin or medal. b Printing acaption. c wording on a map etc. explaining the symbols used.3 hist. a the story of a saint's life. b a collection of livesof saints or similar stories.
  Legendry n. [ME (in sense 3)f. OF legende f. med.L legenda what is to be read, neut. pl.gerundive of L legere read]

  Tham khảo chung

  • legend : National Weather Service
  • legend : Corporateinformation
  • legend : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X