• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 9: Dòng 9:
  =====Sự bán giá cắt cổ=====
  =====Sự bán giá cắt cổ=====
  -
  ::[[dayligh]] [[robbery]]
  +
  ::[[daylight]] [[robbery]]
  ::sự ăn cướp giữa ban ngày, sự bóc lột trắng trợn
  ::sự ăn cướp giữa ban ngày, sự bóc lột trắng trợn
  - 
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  02:49, ngày 3 tháng 9 năm 2010

  /´rɔbəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ăn cướp, vụ ăn cướp; sự ăn trộm, vụ ăn trộm
  a highway robbery
  một vụ cướp đường
  Sự bán giá cắt cổ
  daylight robbery
  sự ăn cướp giữa ban ngày, sự bóc lột trắng trợn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X