• /lu:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trung uý
  Của cướp được, bổng lộc phi pháp
  Của cải, tiền bạc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự cướp bóc (một thành phố...)

  Động từ

  Cướp bóc, cướp phá
  to loot a city
  cướp phá một thành phố


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X