• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa đổi-bổ sung-thêm từ mới)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">taim</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   
  - 
  -
  ==Thông dụng==
   
  -
  ===Danh từ===
   
  - 
  -
  ===== thời gian, thì giờ =====
   
  -
  ::[[to]] [[lose]] [[time]]
   
  -
  :: mất thì giờ
   
  -
  ::[[to]] [[waste]] [[time]]
   
  -
  ::lãng phí thì giờ
   
  -
  =====Thời=====
   
  -
  ::[[past]] [[time]]
   
  -
  ::thời quá khứ
   
  -
  ::[[present]] [[time]]
   
  -
  ::thời hiện tại
   
  - 
  -
  =====Sự qua đi của thời gian=====
   
  -
  ::[[times]] [[has]] [[not]] [[been]] [[kind]] [[to]] [[her]] [[looks]]
   
  -
  ::thời gian đã không nhân hậu với bà ta (tức là bà ấy đã không còn đẹp (như) xưa nữa)
   
  - 
  -
  =====Thời kỳ không xác định trong tương lai=====
   
  -
  ::[[time]] [[heals]] [[all]] [[wounds]]
   
  -
  ::thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
   
  - 
  -
  =====phần của thời gian, hạn độ của thời gian=====
   
  -
  ::[[that]] [[will]] [[take]] [[time]]
   
  -
  ::cái này sẽ mất thời giờ đấy (không thể làm nhanh được)
   
  -
  ::[[we]] [[have]] [[no]] [[time]] [[to]] [[lose]]
   
  -
  ::chúng ta không được để mất thời gian (phải nhanh lên)
   
  - 
  -
  =====Giờ=====
   
  -
  ::[[what]] [[time]] [[is]] [[it]]?/[[what]] [[is]] [[the]] [[time]]?
   
  -
  ::mấy giờ rồi? bây giờ là mấy giờ?
   
  -
  ::[[do]] [[you]] [[have]] [[the]] [[time]] ([[on]] [[you]])?
   
  -
  ::anh có giờ đấy không? (tức là có đồng hồ để cho biết giờ không)
   
  -
  ::[[Hanoi]] [[time]]
   
  -
  ::giờ Hà nội
   
  -
  ::[[local]] [[time]]
   
  -
  :: giờ địa phương
   
  - 
  -
  =====Thời gian được đo bằng các đơn vị (năm, tháng, ngày, giờ..)=====
   
  -
  ::[[the]] [[winner]]'s [[time]] [[was]] 11.6 [[seconds]]
   
  -
  ::thời gian của người thắng giải là 11. 6 giây
   
  - 
  -
  =====Thời gian đã tính toán bỏ vào công việc..=====
   
  -
  ::[[to]] [[be]] [[on]] [[short]] [[time]]
   
  -
  ::làm việc không đủ ngày
   
  -
  ::[[a]] [[half]] [[time]]
   
  -
  ::được trả công gấp rưỡi
   
  -
  ::[[a]] [[double]] [[time]]
   
  -
  ::được trả công gấp đôi
   
  - 
  -
  =====Dịp, cơ hội, thời cơ=====
   
  -
  ::[[to]] [[bide]] [[one's]] [[time]]
   
  -
  ::đợi thời cơ
   
  - 
  =====thời kỳ, thời đại, đời =====
  =====thời kỳ, thời đại, đời =====
  ::[[in]] [[olden]] [[times]]
  ::[[in]] [[olden]] [[times]]
  Dòng 64: Dòng 8:
  ::[[time]] [[immemorial]]; [[time]] [[out]] [[of]] [[mind]]
  ::[[time]] [[immemorial]]; [[time]] [[out]] [[of]] [[mind]]
  ::thời xa xưa (ký ức con người không còn nhớ được)-thời hồng hoa
  ::thời xa xưa (ký ức con người không còn nhớ được)-thời hồng hoa
  - 
  -
  =====( số nhiều) thời (thời gian gắn với một số sự kiện, con người.. nào đó)=====
   
  -
  ::[[Mr]] [[Bean]] [[was]] [[the]] [[manager]] [[in]] [[my]] [[time]]
   
  -
  ::thời tôi làm ở đó, ông Bean là giám đốc
   
  - 
  -
  =====( số nhiều) thời; thời buổi (thời gian gắn liền với một số hoàn cảnh, kinh nghiệm.. nào dó)=====
   
  -
  ::[[university]] [[was]] [[a]] [[good]] [[time]] [[for]] [[me]]
   
  -
  ::thời học đại học là một thời kỳ tốt đẹp của tôi
   
  -
  ::[[those]] [[are]] [[hard]] [[times]]
   
  -
  ::thời buổi ấy thật khó khăn
   
  - 
  -
  =====Thời hạn, kỳ hạn=====
   
  -
  ::[[to]] [[do]] [[time]]
   
  -
  ::chịu hạn tù (kẻ có tội)
   
  -
  ::[[she]] [[is]] [[near]] [[her]] [[time]]
   
  -
  ::bà ta sắp đến kỳ sinh nở
   
  - 
  -
  =====Lúc=====
   
  -
  ::[[it]] [[is]] [[time]] [[to]] [[start]]
   
  -
  ::đã đến lúc phải khởi hành
   
  -
  ::[[there]] [[is]] [[a]] [[time]] [[for]] [[everything]]
   
  -
  ::giờ nào việc nấy, việc nào lúc ấy
   
  -
  ::[[this]] [[time]] [[tomorrow]]
   
  -
  ::lúc này ngày mai
   
  - 
  -
  =====Lần, lượt, phen=====
   
  -
  ::[[three]] [[times]] [[running]]
   
  -
  :: ba lần liền
   
  -
  ::[[times]] [[out]] [[of]] [[number]]
   
  -
  :: không biết bao nhiêu lần mà kể
   
  -
  ::[[time]] [[and]] [[again]]; [[many]] [[and]] [[many]] [[a]] [[time]]
   
  -
  :: nhiều lần
   
  -
  ::[[time]] [[after]] [[time]]
   
  -
  :: hết lần này đến lần khác
   
  -
  ::[[three]] [[times]] [[three]] [[are]] [[nine]]
   
  -
  :: ba lần ba là chín
   
  -
  ::[[six]] [[times]] [[as]] [[many]] [[as]]...
   
  -
  :: nhiều gấp sau lần...
   
  - 
  -
  =====(âm nhạc) loại nhịp; tốc độ chơi một bản nhạc; đổ nhanh; nhịp đổ=====
   
  -
  ::[[common]] [[time]]
   
  -
  ::nhịp thông thường (hai hoặc bốn nhịp cho mỗi khổ)
   
  -
  ::[[three]] [[eight]] [[time]]
   
  -
  ::nhịp ba tám (ba nốt móc cho mỗi khổ)
   
  -
  ::[[to]] [[beat]] [[time]]
   
  -
  ::gõ nhịp, đánh nhịp
   
  -
  ::[[quick]] [[time]]
   
  -
  ::nhịp đổ nhanh
   
  -
  ::[[at]] [[one]] [[time]]
   
  -
  ::xưa kia
   
  -
  ::[[at]] [[other]] [[times]]
   
  -
  ::vào những lúc khác, vào dịp khác
   
  -
  ::[[at]] [[a]] [[time]]
   
  -
  ::kế tiếp nhau; riêng biệt
   
  -
  ::[[at]] [[the]] [[time]]
   
  -
  ::vào một lúc nào đó, vào một thời gian nào đó (trong quá khứ)
   
  -
  ::[[at]] [[my]], [[your]] [[time]] [[of]] [[life]]
   
  -
  ::ở tuổi tôi, ở tuổi anh
   
  - 
  -
  === ngoại động từ===
   
  - 
  -
  ===== chọn thời gian, tính toán thì giờ, sắp xếp thời gian =====
   
  -
  ::[[to]] [[time]] [[to]] [[the]] [[minute]]
   
  -
  :: tính toán thì giờ từng phút một
   
  - 
  -
  =====(thể dục,thể thao) tính giờ, bấm giờ (một cuộc đua...)=====
   
  - 
  -
  =====( thể dục,thể thao) đánh (đá) vào lúc=====
   
  - 
  -
  ===== điều chỉnh (cho đúng nhịp) =====
   
  -
  ::[[to]] [[time]] [[one's]] [[steps]] [[to]] [[music]]
   
  -
  :: điều chỉnh bước chân cho đúng nhịp nhạc
   
  -
  ::[[to]] [[time]] [[the]] [[speed]] [[of]] [[a]] [[machine]]
   
  -
  :: điều chỉnh tốc độ máy
   
  -
  ===Cấu Trúc từ===
   
  - 
  -
  =====[[against]] [[time]] =====
   
  -
  :: hết sức khẩn trương; tranh thủ thời gian; vượt thời gian
   
  - 
  -
  ===== [[at]] [[times]] =====
   
  -
  :: thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc
   
  - 
  -
  ===== [[ahead]] [[of]] [[time]] =====
   
  -
  ::trước thời hạn, sớm hơn chờ đợi
   
  -
  ===== [[to]] [[be]] [[born]] [[before]] [[one's]] [[time]] ([[before]] [[times]]) =====
   
  -
  :: đẻ non (trẻ)
   
  -
  :: đi trước thời đại
   
  - 
  -
  ===== [[all]] [[the]] [[time]] =====
   
  -
  :: suốt, luôn luôn, lúc nào cũng
   
  -
  ===== [[behind]] [[time]] =====
   
  -
  =====[[behind]] [[the]] [[times]] =====
   
  -
  ::cổ lỗ, cũ rích, lạc hậu
   
  -
  ===== [[do]] [[time]] =====
   
  -
  ::bị bỏ tù
   
  -
  ===== [[every]] [[time]] =====
   
  -
  ::bất cứ khi nào có thể được; bất cứ khi nào có thể lựa chọn
   
  -
  ===== [[for]] [[the]] [[time]] [[being]] =====
   
  -
  ::trong thời gian hiện nay; trong lúc này
   
  -
  ===== [[from]]/[[since]] [[time]] [[immemorial]] =====
   
  -
  ::(tục ngữ) từ ngàn xưa; ngày xửa ngày xưa
   
  -
  ===== [[from]] [[time]] [[to]] [[time]] =====
   
  -
  ::thỉnh thoảng; đôi lúc
   
  -
  ===== [[between]] [[times]] =====
   
  -
  ::giữa lúc ấy, trong khoảng thời gian ấy
   
  -
  ===== [[from]] [[time]] [[to]] [[time]] =====
   
  -
  ::thỉnh thoảng, đôi lúc
   
  -
  ===== [[at]] [[all]] [[times]] =====
   
  -
  ::luôn luôn
   
  -
  ===== [[to]] [[gain]] [[time]] =====
   
  -
  ::trì hoãn, kéo dài thời gian
   
  -
  ===== [[in]] [[half]] [[the]] [[time]] =====
   
  -
  ::rất sớm
   
  - 
  -
  ::Một thời gian đáng kể, một thời gian quá dài
   
  -
  ===== [[have]] [[time]] [[on]] [[one's]] [[hands]]/[[time]] [[to]] [[kill]] =====
   
  -
  ::(thông tục) ăn không ngồi rồi
   
  -
  ===== [[in]] [[one's]] [[time]] =====
   
  -
  ::vào thời ky trước, vào một dịp trước trong đời
   
  -
  ===== [[in]] [[time]] =====
   
  -
  ::sớm hay muộn; cuối cùng
   
  -
  ===== [[in]] [[time]] ([[for]] [[something]]/[[to]] [[do]] [[something]]) =====
   
  -
  ::đúng lúc, đúng giờ, kịp
   
  -
  ===== [[in]]/[[out]] [[of]] [[time]] =====
   
  -
  ::(âm nhạc) đúng/không đúng nhịp
   
  -
  ===== [[to]] [[make]] [[up]] [[for]] [[lost]] [[time]] =====
   
  -
  :: lấy lại thời gian đã mất
   
  -
  ===== [[out]] [[of]] [[time]] =====
   
  -
  ::không đúng lúc; không đúng nhịp
   
  -
  ===== [[to]] [[pass]] [[the]] [[time]] [[of]] [[day]] [[with]] =====
   
  -
  :: chào hỏi (ai)
   
  - 
  -
  ===== [[time]] [[of]] [[life]] =====
   
  -
  :: tuổi (của người)
   
  - 
  -
  ===== [[time]] [[of]] [[one's]] [[life]] =====
   
  -
  :: thời gian vui thích thoải mái được trải qua
   
  - 
  -
  ===== [[keep]] [[time]] =====
   
  -
  ::chỉ giờ đúng (đồng hồ)
   
  - 
  -
  ::Hát đúng nhịp, múa đúng nhịp
   
  -
  ===== [[make]] [[good]] [[time]] =====
   
  -
  ::hoàn thành nhanh chóng một chuyến đi
   
  - 
  -
  =====[[Many]]'s [[the]] [[time]] ([[that]]); [[many]] [[a]] [[time]]=====
   
  - 
  -
  ::Nhiều lần; thường xuyên
   
  -
  ::[[near]] [[her]] [[time]]
   
  -
  ::sắp đẻ (về phụ nữ có mang)
   
  -
  ::[[there]] [[is]] [[no]] [[time]] [[like]] [[the]] [[present]]
   
  -
  ::(tục ngữ) không lúc nào bằng lúc này
   
  - 
  -
  ===== [[on]] [[time]]=====
   
  -
  ::không muộn, không sớm; đúng giờ
   
  -
  ::[[play]] [[for]] [[time]]
   
  -
  ::kéo dài thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[and]] ([[time]]) [[again]]
   
  -
  ::nhiều lần lập đi lập lại
   
  -
  ::[[time]] [[after]] [[time]]
   
  -
  ::nhiều lần; lập đi lập lại; không biết bao nhiêu lần
   
  -
  ::[[times]] [[without]] [[number]]
   
  -
  ::nhiều lần, lập lại
   
  -
  ::[[time]] [[and]] [[tide]] [[wait]] [[for]] [[no]] [[man]]
   
  -
  ::(tục ngữ) thời gian có chờ đợi ai
   
  -
  ::[[time]] [[flies]]
   
  -
  ::(tục ngữ) thời gian thấm thoát thoi đưa
   
  -
  ::[[time]] [[is]] [[on]] [[somebody's]] [[side]]
   
  -
  ::còn thời gian
   
  -
  ::[[the]] [[time]] [[is]] [[ripe]] [[for]] [[something]]/[[somebody]]
   
  - 
  -
  =====[[to]] [[do]] [[something]]=====
   
  -
  ::thời gian đã chín muồi
   
  -
  ::[[the]] [[time]] [[of]] [[day]]
   
  -
  ::giờ giấc
   
  -
  ::[[time]] [[presses]]
   
  -
  ::gấp lắm rồi
   
  -
  ::[[time]] [[was]] ([[when]]..)
   
  -
  ::đã có lúc/có thời...
   
  -
  ::[[work]] [[against]] [[time]]
   
  -
  ::hết sức khẩn trương; chạy đua với thời gian
   
  - 
  -
  =====[[It's]] [[about]]/[[high]] [[time]]=====
   
  -
  ::(văn nói) đã đến lúc, đã đến thời điểm
   
  -
  ::[[It's]] [[about]] [[time]] [[you]] [[cleaned]] [[your]] [[room]]
   
  -
  ::Đã đến lúc con phải dọn dẹp phòng của mình rồi đấy!!!
   
  -
  ===Thành ngữ===
   
  -
  =====[[Nine]] [[times]] [[out]] [[of]] [[ten]]/ [[Ninety-nine]] [[times]] [[out]] [[of]] [[a]] [[hundred]]=====
   
  -
  ::hầu như luôn diễn ra, hầu như luôn đúng
   
  -
  ::[[Nine]] [[times]] [[out]] [[of]] [[ten]] [[she]] [[gives]] [[the]] [[right]] [[answer]].
   
  -
  ::Thế nào chị ta cũng đưa ra được đáp án đúng.
   
  - 
  -
  ===Hình Thái Từ===
   
  -
  *Ved : [[Timed]]
   
  -
  *Ving: [[Timing]]
   
  - 
  -
  ==Chuyên ngành==
   
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Xây dựng===
   
  -
  =====thời kỳ=====
   
  - 
  -
  ===Cơ - Điện tử===
   
  -
  =====Thời gian, thời kỳ, thời hạn, thời điểm=====
   
  - 
  -
  === Toán & tin ===
   
  -
  =====thời gian, giờ, lần=====
   
  - 
  -
  === Vật lý===
   
  -
  =====tỷ lệ đúng nhịp=====
   
  -
  === Điện===
   
  -
  =====giờ giấc=====
   
  -
  === Kỹ thuật chung ===
   
  -
  =====giai đoạn=====
   
  -
  ::[[down]] [[time]]
   
  -
  ::giai đoạn tạm nghỉ
   
  -
  ::[[hardening]] [[time]]
   
  -
  ::giai đoạn kết cứng
   
  -
  ::[[on]] [[stream]] [[time]]
   
  -
  ::giai đoạn chạy máy chính thức
   
  -
  ::[[process]] [[hold]] [[up]] [[time]]
   
  -
  ::giai đoạn không sản xuất
   
  -
  =====giờ=====
   
  - 
  -
  =====thời gian=====
   
  -
  ::A Real-Time [[Interface]] [[Coprocessor]] (IBM) (ARTIC)
   
  -
  ::Bộ đồng xử lý giao diện thời gian thực A (IBM )
   
  -
  ::[[absolute]] space-time
   
  -
  ::không-thời gian tuyệt đối
   
  -
  ::[[absolute]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tuyệt đối
   
  -
  ::[[acceleration]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tăng tốc
   
  -
  ::[[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngưng chờ
   
  -
  ::[[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhập
   
  -
  ::[[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy cập
   
  -
  ::[[accommodation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thích ứng
   
  -
  ::[[acquisition]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thu nhận
   
  -
  ::[[action]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tác động
   
  -
  ::[[activated]] [[braking]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kích hoạt phanh
   
  -
  ::[[active]] [[repair]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sửa chữa năng động
   
  -
  ::[[actual]] [[construction]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thi công thực tế
   
  -
  ::[[actual]] [[construction]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xây dựng thực tế
   
  -
  ::[[actual]] [[drilling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khoan thực tế
   
  -
  ::[[actual]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực
   
  -
  ::[[actuation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian can thiệp
   
  -
  ::[[actuation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thiết lập
   
  -
  ::[[Adaptive]] Assignment/Time [[Division]] [[Multiple]] [[Access]] (AA/TDMA)
   
  -
  ::Gắn Tương thích/ Đa truy nhập phân theo thời gian
   
  -
  ::add-subtract [[time]]
   
  -
  ::thời gian cộng trừ
   
  -
  ::[[adjustment]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian điều chỉnh
   
  -
  ::[[administrantion]] [[delay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chậm hành chính
   
  -
  ::[[administrative]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hành chính
   
  -
  ::[[Analogue]] [[Real]] [[Time]] (ART)
   
  -
  ::thời gian thực tương tự
   
  -
  ::[[Analytical]] [[Query]] [[Time]] (AQT)
   
  -
  ::thời gian hỏi tích phân
   
  -
  ::[[apple]] [[Real]] [[Time]] [[Architecture]] (ARTA)
   
  -
  ::Kiến thức thời gian thực Apple
   
  -
  ::[[arcing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hồ quang
   
  -
  ::[[arrival]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tàu đến
   
  -
  ::[[assembling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dịch hợp ngữ
   
  -
  ::[[assembly]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dịch hợp ngữ
   
  -
  ::[[astronomical]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thiên văn
   
  -
  ::[[Asynchronous]] [[Time]] [[Division]] (ATD)
   
  -
  ::phân chia thời gian không đồng bộ
   
  -
  ::[[Asynchronous]] [[Time]] [[Division]] [[Multiplexing]] (ATDM)
   
  -
  ::ghép kênh chia thời gian không đồng bộ
   
  -
  ::[[atomic]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian nguyên tử
   
  -
  ::[[attended]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chủ ý
   
  -
  ::[[attended]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vận hành
   
  -
  ::[[automatic]] [[time]] [[switch]]
   
  -
  ::chuyển mạch thời gian tự động
   
  -
  ::[[automatic]] [[time]] [[switch]]
   
  -
  ::công tắc thời gian tự động
   
  -
  ::[[available]] [[machine]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy khả dụng
   
  -
  ::[[available]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sẵn có
   
  -
  ::[[average]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy cập trung bình
   
  -
  ::[[average]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy nhập trung bình
   
  -
  ::[[Average]] [[Access]] [[Time]] (AAT)
   
  -
  ::thời gian truy nhập trung bình
   
  -
  ::[[Average]] [[Handle]] [[Time]] (AHT)
   
  -
  ::thời gian xử lý trung bình
   
  -
  ::[[average]] [[seek]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm kiếm trung bình
   
  -
  ::[[average]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trung bình
   
  -
  ::B-stage [[time]]
   
  -
  ::thời gian tầng B
   
  -
  ::[[backup]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lưu điện
   
  -
  ::[[balance]] [[of]] [[working]] [[time]]
   
  -
  ::cân đối thời gian lao động
   
  -
  ::[[barrier]] [[closing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đóng chắn
   
  -
  ::[[barrier]] [[opening]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mở chắn
   
  -
  ::[[basic]] [[machine]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy cơ bản
   
  -
  ::[[basic]] motion-time [[study]]
   
  -
  ::sự nghiên cứu thời gian vận động cơ bản
   
  -
  ::BCD [[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã định thời gian BCD
   
  -
  ::[[Binary]] [[Time]] [[Code]] (BTC)
   
  -
  ::mã thời gian nhị phân
   
  -
  ::[[binding]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết buộc
   
  -
  ::[[blanking]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xóa
   
  -
  ::[[bleeding]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chảy máu
   
  -
  ::[[block]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khối
   
  -
  ::[[brake]] [[application]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tác dụng hãm
   
  -
  ::[[brake]] [[cylinder]] [[release]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xả gió nồi hãm
   
  -
  ::[[braking]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phanh
   
  -
  ::[[break]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mở
   
  -
  ::[[break]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngắt
   
  -
  ::[[break]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngắt (mạch)
   
  -
  ::[[break]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vít mở
   
  -
  ::[[breakdown]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bị hỏng máy
   
  -
  ::[[breakdown]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phân hủy
   
  -
  ::[[buffer]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian cho phép
   
  -
  ::burned-in [[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã thời gian cố định
   
  -
  ::burnt-in [[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã thời gian cố định
   
  -
  ::[[calculating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tính toán
   
  -
  ::[[Call]] [[holding]] [[Time]] (CHT)
   
  -
  ::thời gian giữ cuộc gọi
   
  -
  ::[[carry]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển
   
  -
  ::[[catalyst]] [[residence]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian có mặt xúc tác
   
  -
  ::[[center]] [[track]] [[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã thời gian rãnh giữa
   
  -
  ::[[central]] [[processing]] [[unit]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bộ xử lý trung tâm
   
  -
  ::[[Central]] [[Standard]] [[Time]] (CST)
   
  -
  ::thời gian tiêu chuẩn trung tâm
   
  -
  ::[[centre]] [[track]] [[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã thời gian rãnh giữa
   
  -
  ::[[channel]] [[allocation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phân phối kênh
   
  -
  ::[[channel]] [[allocation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thiết lập
   
  -
  ::[[channel]] time-slot
   
  -
  ::khoảng thời gian của kênh
   
  -
  ::[[characteristic]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đặc trưng
   
  -
  ::[[charge]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nạp (điện)
   
  -
  ::[[charge]] [[time]] [[constant]]
   
  -
  ::hằng số thời gian phụ tải
   
  -
  ::[[checkout]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kiểm chứng
   
  -
  ::[[checkout]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kiểm tra
   
  -
  ::[[checkout]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thẩm tra
   
  -
  ::[[chilling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm lạnh
   
  -
  ::[[civil]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian chính thức
   
  -
  ::[[clarification]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lắng trong
   
  -
  ::[[clarification]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nước lắng trong
   
  -
  ::[[clearing]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian giải phóng
   
  -
  ::[[closing]] [[time]]
   
  -
  ::thơi gian đóng
   
  -
  ::[[closing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đóng
   
  -
  ::[[closing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đóng (mạch)
   
  -
  ::[[coarse]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không tinh vi
   
  -
  ::[[coarse]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phỏng chừng
   
  -
  ::[[coarse]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thô
   
  -
  ::[[coasting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dừng máy
   
  -
  ::[[code]] [[checking]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kiểm tra mã
   
  -
  ::[[coded]] [[information]] [[in]] [[the]] [[time]] [[domain]]
   
  -
  ::thông tin được mã hóa trong đômên thời gian
   
  -
  ::[[coded]] [[information]] [[in]] [[the]] [[time]] [[domain]]
   
  -
  ::thông tin được mã hóa trong miền thời gian
   
  -
  ::[[coding]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lập mã
   
  -
  ::[[coherence]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết hợp
   
  -
  ::[[coking]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cốc hóa
   
  -
  ::[[Collection]] [[Time]] (CT)
   
  -
  ::thời gian thu thập
   
  -
  ::[[common]] [[time]] [[base]]
   
  -
  ::cơ số thời gian chung
   
  -
  ::[[compensation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bù
   
  -
  ::[[compensation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hiệu chỉnh
   
  -
  ::[[compilation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian biên dịch
   
  -
  ::[[compile]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian biên dịch
   
  -
  ::[[compile]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian biên soạn
   
  -
  ::[[compile]] [[time]] [[array]]
   
  -
  ::mảng thời gian biên dịch
   
  -
  ::compile-time [[table]] [[or]] [[array]]
   
  -
  ::bảng hoặc mảng thời gian biên dịch
   
  -
  ::[[compiling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian biên dịch
   
  -
  ::[[Completion]] [[of]] [[Works]], [[Time]] [[for]]
   
  -
  ::thời gian phải hoàn thành
   
  -
  ::[[Completion]] [[of]] [[Works]], [[Time]] [[for]], [[Extension]] [[of]]
   
  -
  ::gia hạn thời gian phải hoàn thành
   
  -
  ::[[completion]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hoàn thành
   
  -
  ::[[completion]], [[extension]] [[of]] [[time]] [[for]]
   
  -
  ::giới hạn thời gian phải hoàn thành
   
  -
  ::[[completion]], [[time]] [[for]]
   
  -
  ::thời gian phải hoàn thành
   
  -
  ::[[compressor]] [[running]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy nén làm việc
   
  -
  ::[[computing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tính toán
   
  -
  ::[[conditioning]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian điều phối
   
  -
  ::[[connect]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết nối
   
  -
  ::[[connection]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết nối
   
  -
  ::[[consistent]] [[system]] [[of]] [[time]] [[measurement]]
   
  -
  ::hệ thống nhất quán đo thời gian
   
  -
  ::[[construction]] [[time]] [[standards]]
   
  -
  ::định mức thời gian xây dựng
   
  -
  ::[[contract]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hợp đồng
   
  -
  ::[[control]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian điều khiển
   
  -
  ::[[control]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kiểm tra
   
  -
  ::[[conversion]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển đổi
   
  -
  ::cool-down [[time]]
   
  -
  ::thời gian nguội
   
  -
  ::cool-down [[time]]
   
  -
  ::thời gian xả lạnh
   
  -
  ::[[cooling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm lạnh
   
  -
  ::[[coordinate]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tọa độ
   
  -
  ::[[coordinate]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian có tổ chức
   
  -
  ::[[coordinate]] [[time]] [[system]]
   
  -
  ::hệ thống thời gian
   
  -
  ::[[coordinate]] [[universal]] [[time]]
   
  -
  ::thơi gian thế giới phối hợp
   
  -
  ::[[Coordinated]] [[Universal]] [[Time]] (UTC)
   
  -
  ::phối hợp thời gian thế giới chung
   
  -
  ::[[coring]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lấy mẫu lõi
   
  -
  ::[[correction]] [[time]]
   
  -
  ::hiệu chỉnh thời gian
   
  -
  ::CPU [[time]]
   
  -
  ::thời gian CPU
   
  -
  ::[[creation-time]]
   
  -
  ::thời gian tạo
   
  -
  ::[[critical]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cao điểm
   
  -
  ::[[critical]] [[time]] [[step]]
   
  -
  ::bước thời gian tới hạn
   
  -
  ::[[Cross]] [[Office]] [[Transfer]] [[Time]] (CCTT)
   
  -
  ::thời gian chuyển tải qua tổng đài
   
  -
  ::[[crossing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vượt biển
   
  -
  ::cup-closing [[time]]
   
  -
  ::thời gian đậy cốc
   
  -
  ::[[curing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bảo dưỡng
   
  -
  ::[[curing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đông cứng
   
  -
  ::[[curing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm cứng
   
  -
  ::[[curing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lưu hóa
   
  -
  ::[[current]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hiện tại
   
  -
  ::[[curve]] space-time
   
  -
  ::không thời gian cong
   
  -
  ::cut-over [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển tiếp
   
  -
  ::[[cycle]] [[propagation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lan truyền chu kỳ
   
  -
  ::[[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu trình
   
  -
  ::[[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vòng đời
   
  -
  ::[[cylinder]] [[filling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nạp gió nồi hãm
   
  -
  ::[[data]] [[set]] [[up]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đặt dữ liệu
   
  -
  ::[[dead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chết
   
  -
  ::[[dead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trễ
   
  -
  ::[[dead]] [[time]] [[correction]]
   
  -
  ::hiệu chỉnh thời gian chết
   
  -
  ::dead-time [[compensation]]
   
  -
  ::bù thời gian chết
   
  -
  ::[[decay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giảm
   
  -
  ::[[decay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giảm xung
   
  -
  ::[[decay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phân hủy
   
  -
  ::[[decay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian rã
   
  -
  ::[[decay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tắt dần
   
  -
  ::[[deceleration]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giảm tốc
   
  -
  ::[[deceleration]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hãm
   
  -
  ::[[defrosting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phá băng
   
  -
  ::[[delay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trì hoãn
   
  -
  ::[[delay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xếp hàng
   
  -
  ::[[delivery]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển giao
   
  -
  ::[[delivery]] [[time]] [[stamp]] [[indication]]
   
  -
  ::biểu thị thời gian gửi
   
  -
  ::[[derivative]] [[with]] [[respect]] [[to]] [[time]]
   
  -
  ::đạo hàm theo thời gian
   
  -
  ::[[design]] [[in]] [[real]] [[time]]
   
  -
  ::thiết kế trong thời gian thực
   
  -
  ::[[design]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thiết kế
   
  -
  ::[[Desktop]] [[to]] [[Desktop]] [[Real]] [[Time]] [[Message]] [[Notification]] [[System]] (DDMRS)
   
  -
  ::hệ thống thông báo nhắn tin thời gian thực giữa các bàn làm việc
   
  -
  ::[[destination]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đến đích
   
  -
  ::[[detection]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dò tìm
   
  -
  ::[[detection]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phát hiện
   
  -
  ::[[detention]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giữ nước
   
  -
  ::[[development]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phát triển
   
  -
  ::die-away [[time]]
   
  -
  ::thời gian tắt dần
   
  -
  ::[[differential]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vi sai
   
  -
  ::[[Digital]] [[Time]] [[Synchronization]] [[Service]] (DTSS)
   
  -
  ::dịch vụ đồng bộ hóa thời gian số
   
  -
  ::[[disable]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tắt
   
  -
  ::[[disconnect]] time-out
   
  -
  ::thời gian ngắt
   
  -
  ::[[discrete]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian rời rạc
   
  -
  ::[[disk]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy cập đĩa
   
  -
  ::[[display]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hiển thị
   
  -
  ::[[distillation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chưng cất
   
  -
  ::[[distributed]] [[time]] [[service]] (DTS)
   
  -
  ::dịch vụ thời gian phân phối
   
  -
  ::DLRT ([[design]]in [[real]] [[time]])
   
  -
  ::thiết kế trong thời gian thực
   
  -
  ::[[down]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đã mất
   
  -
  ::[[down]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy hỏng
   
  -
  ::[[downloading]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tải xuống
   
  -
  ::[[drift]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trôi
   
  -
  ::[[drill]] [[time]] [[recorder]]
   
  -
  ::máy ghi thời gian khoan
   
  -
  ::[[drilling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khoan
   
  -
  ::[[drying]] [[time]]
   
  -
  ::thờì gian sấy khô
   
  -
  ::[[drying]] [[time]] ([[of]]paint)
   
  -
  ::thời gian khô (của sơn)
   
  -
  ::DTS ([[distributed]]time [[service]])
   
  -
  ::dịch vụ thời gian phân phối
   
  -
  ::[[dump]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết xuất
   
  -
  ::E-time ([[execution]]time)
   
  -
  ::thời gian thực hiện
   
  -
  ::[[Early]] [[decay]] [[time]] (EDT)
   
  -
  ::thời gian suy giảm sớm
   
  -
  ::[[echo]] [[delay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lan truyền dội âm
   
  -
  ::[[echo]] [[delay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lan truyền tiếng dội
   
  -
  ::[[Echo]] [[Protect]] [[Time]] (EPT)
   
  -
  ::thời gian chống tiếng vọng
   
  -
  ::[[effective]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hiệu dụng
   
  -
  ::[[effective]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hữu hiệu
   
  -
  ::[[effective]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hữu ích
   
  -
  ::[[efficiency]] [[factor]] [[in]] [[time]]
   
  -
  ::hệ số hữu hiệu trong thời gian
   
  -
  ::[[efflux]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chảy thoát
   
  -
  ::[[Elapsed]] [[Maintenance]] [[Time]] (EMT)
   
  -
  ::thời gian kết thúc bảo dưỡng
   
  -
  ::[[elapsed]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian đã qua
   
  -
  ::[[elapsed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[elapsed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy máy
   
  -
  ::[[elapsed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trôi qua
   
  -
  ::[[elapsed]] [[time]] [[clock]]
   
  -
  ::đồng hồ đo thời gian chạy
   
  -
  ::[[elapsed]] [[time]] [[counter]]
   
  -
  ::máy đo thời gian đã qua
   
  -
  ::[[Elapsed]] [[Time]] [[Indicator]] (ETI)
   
  -
  ::bộ chỉ thị thời gian trôi qua
   
  -
  ::[[electric]] [[time]] [[recorder]]
   
  -
  ::máy ghi thời gian chạy điện
   
  -
  ::[[emergency]] [[maintenance]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bảo trì khẩn cấp
   
  -
  ::[[empty]] [[time]] [[slot]]
   
  -
  ::khe thời gian trống
   
  -
  ::[[engineering]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kỹ thuật
   
  -
  ::[[environmental]] [[loss]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mất do môi trường
   
  -
  ::[[equation]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::phương trình thời gian
   
  -
  ::[[erection]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lắp đặt
   
  -
  ::[[error]] [[counting]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian đến sai lạc
   
  -
  ::[[error]] [[rate]] [[time]] [[distribution]]
   
  -
  ::sự phân phối thời gian mức sai
   
  -
  ::error-time [[channel]]
   
  -
  ::đặc tuyến sai số-thời gian
   
  -
  ::[[estimated]] [[elapsed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trôi qua ước lượng
   
  -
  ::[[estimated]] [[flight]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bay qua dự tính
   
  -
  ::[[Estimated]] [[Mean]] [[Time]] [[Between]] [[Failure]] (EMTBF)
   
  -
  ::thời gian trung bình ước lượng giữa hai lần sự cố
   
  -
  ::[[estimated]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tính toán
   
  -
  ::ETDMA ([[enhance]]time [[division]] [[multiple]] [[access]])
   
  -
  ::đa truy cập phân chia thời gian nâng cao
   
  -
  ::[[evacuation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hút chân không
   
  -
  ::[[execute]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực hiện
   
  -
  ::[[execution]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[execution]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thi hành
   
  -
  ::[[execution]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực
   
  -
  ::[[execution]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực hiện
   
  -
  ::execution-time [[table]] [[or]] [[array]]
   
  -
  ::bảng hoặc mảng thời gian thi hành
   
  -
  ::[[existence]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hữu hiệu
   
  -
  ::[[existence]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tồn tại
   
  -
  ::[[Extended]] [[Time]] [[Division]] [[Multiple]] [[Access]] (E-TDMA)
   
  -
  ::đa truy nhập phân chia theo thời gian mở rộng
   
  -
  ::[[extended]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian mở rộng
   
  -
  ::[[Extension]] [[of]] [[Time]] [[for]] [[Completion]]
   
  -
  ::gia hạn thời gian hoàn thành
   
  -
  ::[[Extension]] [[of]] [[Time]] [[for]] [[Completion]]
   
  -
  ::gia hạn thời gian phải hoàn thành
   
  -
  ::[[extension]] [[of]] [[time]] [[limits]]
   
  -
  ::sự mở rộng giới hạn thời gian
   
  -
  ::[[extent]] [[setting]] [[time]]
   
  -
  ::kéo dài thời gian ninh kết
   
  -
  ::[[external]] [[loss]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mất bên ngoài
   
  -
  ::[[Extra]] [[Dry]] [[Time]]
   
  -
  ::thêm thời gian ráo mực
   
  -
  ::[[fading]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tàn dần
   
  -
  ::[[fading]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tắt dần
   
  -
  ::[[fall]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giảm
   
  -
  ::[[fast]] [[time]] [[constant]]
   
  -
  ::hằng số thời gian nhanh
   
  -
  ::[[fast]] [[time]] [[constant]]
   
  -
  ::hằng thời gian nhanh
   
  -
  ::[[fast]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian nhanh
   
  -
  ::[[fast]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian rút gọn
   
  -
  ::[[fault]] [[correction]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chỉnh lỗi
   
  -
  ::[[fault]] [[location]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian định lỗi
   
  -
  ::[[fault]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng
   
  -
  ::[[fetch]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm nạp
   
  -
  ::[[file]] [[creation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tạo tệp
   
  -
  ::[[fill]] [[up]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lấy đầy
   
  -
  ::[[fill]] [[up]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian rót nạp
   
  -
  ::[[filter]] [[time]] [[constant]]
   
  -
  ::hằng số thời gian bộ lọc
   
  -
  ::[[filtered]] [[time]] [[sample]]
   
  -
  ::mẫu thời gian được lọc
   
  -
  ::[[final]] [[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đông kết cuối cùng
   
  -
  ::[[Final]] [[Setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết thúc ninh kết
   
  -
  ::fire-resistance [[time]]
   
  -
  ::thời gian cản lửa
   
  -
  ::fire-resistance [[time]]
   
  -
  ::thời gian chịu lửa
   
  -
  ::[[firing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bốc cháy
   
  -
  ::[[firing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đốt
   
  -
  ::[[fishing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cứu kẹt
   
  -
  ::[[Fixed]] [[Round]] [[Trip]] [[Time]] (FRTT)
   
  -
  ::thời gian khứ hồi cố định
   
  -
  ::[[fixed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian định mức
   
  -
  ::[[flash]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khô sơn
   
  -
  ::[[flood]] [[concentration]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tập trung lũ
   
  -
  ::[[flow]] [[line]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thi công dây chuyền
   
  -
  ::fly-back [[time]]
   
  -
  ::thời gian quét ngược
   
  -
  ::[[Fragmenting]] [[IP]] [[Real]] -time [[Engine]] (chip) (FIRE)
   
  -
  ::Thiết bị IP phân đoạn thời gian thực (vi mạch)
   
  -
  ::[[frame]] [[alignment]] [[recovery]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phục hồi chốt mành
   
  -
  ::[[frame]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian lặp lại
   
  -
  ::[[free]] [[float]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dự trữ tự do
   
  -
  ::[[free]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian rảnh rỗi
   
  -
  ::[[free]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian tự do
   
  -
  ::[[free]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian rảnh rỗi
   
  -
  ::[[freezing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết đông
   
  -
  ::[[full]] [[braking]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hãm thường
   
  -
  ::[[full]] [[frame]] [[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã thời gian toàn khung
   
  -
  ::[[full]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian toàn phần
   
  -
  ::[[full]] [[time]] [[job]]
   
  -
  ::công việc làm hết thời gian
   
  -
  ::[[Fundamental]] [[Time]] [[Frame]] (FTF)
   
  -
  ::khung thời gian cơ bản
   
  -
  ::[[generation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phát sinh
   
  -
  ::[[generation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thế hệ
   
  -
  ::[[Global]] [[virtual]] [[Time]] (GVT)
   
  -
  ::thời gian ảo toàn cầu
   
  -
  ::[[glow]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xông trước
   
  -
  ::[[guard]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bảo vệ
   
  -
  ::[[gust]] [[formation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hình thành gió giật
   
  -
  ::half-cooling [[time]]
   
  -
  ::nửa thời gian làm lạnh
   
  -
  ::[[half-time]]
   
  -
  ::nửa thời gian
   
  -
  ::hard-dry [[time]]
   
  -
  ::thời gian khô cứng
   
  -
  ::[[hardening]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đông cứng (ximăng)
   
  -
  ::[[hardening]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết cứng (ximăng)
   
  -
  ::[[harmonic]] [[function]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::hàm điều hòa theo thời gian
   
  -
  ::[[heat]] [[penetration]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhiệt truyền xuyên qua
   
  -
  ::[[heating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đốt nóng
   
  -
  ::heating-up [[time]]
   
  -
  ::thời gian nung nóng
   
  -
  ::[[hold]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian treo
   
  -
  ::[[holding]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chiếm giữ
   
  -
  ::[[holding]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian duy trì
   
  -
  ::[[holding]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giữ
   
  -
  ::[[Holding]] [[Time]] (HT)
   
  -
  ::thời gian giữ (cuộc gọi)
   
  -
  ::[[hydration]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hydrat hóa
   
  -
  ::[[hydration]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thủy hóa
   
  -
  ::I-time ([[instruction]]time)
   
  -
  ::thời gian lệnh
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy không tải
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian idle
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không hoạt động
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không tải
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nghỉ
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng làm việc
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng máy
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian rỗi
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trống
   
  -
  ::[[ignition]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mồi
   
  -
  ::[[impact]] [[avalanche]] [[and]] [[transit]] [[time]] [[diode]] (IMPATT[[diode]])
   
  -
  ::đi-ốt va chạm thác lũ và quá độ thời gian
   
  -
  ::[[improper]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chung
   
  -
  ::[[improper]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không riêng
   
  -
  ::[[inactive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bị động
   
  -
  ::[[inactive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không hoạt động
   
  -
  ::[[inactive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng việc
   
  -
  ::[[incidental]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian linh tinh
   
  -
  ::[[incidental]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phụ
   
  -
  ::[[Incompatible]] [[Time]] [[Sharing]] [[System]] (ITS)
   
  -
  ::hệ thống chia thời gian không tương thích
   
  -
  ::[[initial]] [[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bắt đầu đông kết
   
  -
  ::[[initial]] [[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đông kết ban đầu
   
  -
  ::[[initial]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khởi đầu
   
  -
  ::Initial-Time-delay [[Gap]]
   
  -
  ::khe trễ thời gian ban đầu
   
  -
  ::[[initialization]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khởi tạo
   
  -
  ::[[inoperable]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không hoạt động
   
  -
  ::[[instant]] ([[in]]time)
   
  -
  ::thời điểm (trong thời gian)
   
  -
  ::[[instruction]] [[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu kỳ lệnh
   
  -
  ::[[instruction]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lệnh
   
  -
  ::[[instruction]] [[time]] (I-time)
   
  -
  ::thời gian lệnh
   
  -
  ::[[integrating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hội nhập
   
  -
  ::[[integrating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tích hợp
   
  -
  ::[[integrating]] [[time]] [[of]] [[a]] [[meter]]
   
  -
  ::thời gian hội nhập của máy đo
   
  -
  ::[[integrating]] [[time]] [[of]] [[a]] [[meter]]
   
  -
  ::thời gian tích hợp của máy đo
   
  -
  ::[[Intelligent]] Time-Division [[Multiplexer]] (ITDM)
   
  -
  ::bộ ghép kênh chia theo thời gian thông minh
   
  -
  ::[[internal]] [[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu trình trong
   
  -
  ::[[International]] [[Atomic]] [[Time]] (TAI)
   
  -
  ::thời gian nguyên tử quốc tế
   
  -
  ::[[international]] [[atomic]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian nguyên tử quốc tế
   
  -
  ::[[Internet]] [[Access]] [[Time]] (IAT)
   
  -
  ::Thời gian truy nhập Internet
   
  -
  ::[[interrupt]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngắt
   
  -
  ::[[interrupted]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cắt mạch
   
  -
  ::[[interrupted]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngưng dừng
   
  -
  ::[[interval]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::quãng thời gian
   
  -
  ::[[inverse]] [[time]] [[lag]]
   
  -
  ::sự trễ thời gian nghịch đảo
   
  -
  ::[[inverse]] [[time]] [[relay]]
   
  -
  ::rơle thời gian nghịch đảo
   
  -
  ::[[ionization]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ion hóa
   
  -
  ::[[journey]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đi đường
   
  -
  ::[[journey]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hành trình
   
  -
  ::[[just-in-time]]
   
  -
  ::quản lý và cung cấp vật liệu đúng thời gian
   
  -
  ::[[justification]] [[time]] [[slot]]
   
  -
  ::khoảng cách thời gian minh giải
   
  -
  ::[[lag]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dịch chuyển
   
  -
  ::[[lag]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trễ
   
  -
  ::[[Languages]], [[Compilers]], [[and]] [[Tools]] [[for]] Real-Time [[Systems]] (LCT-RTS)
   
  -
  ::các ngôn ngữ, các bộ biên dịch và các công cụ dùng cho các hệ thống thời gian thực
   
  -
  ::[[lapsed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[lapsed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trôi qua
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::lead time / thời gian trải qua
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sớm
   
  -
  ::[[legal]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian hợp lệ
   
  -
  ::[[leisure]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian rỗi
   
  -
  ::[[length]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian
   
  -
  ::[[lethal]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian gây chết (người)
   
  -
  ::[[link]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian liên kết
   
  -
  ::[[Local]] [[Acknowledgement]] [[Time]]
   
  -
  ::thời gian báo nhận cục bộ
   
  -
  ::[[local]] [[atomic]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nguyên tử cục bộ
   
  -
  ::[[local]] [[atomic]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nguyên tử tại chỗ
   
  -
  ::[[local]] [[independent]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian độc lập cục bộ
   
  -
  ::[[local]] [[independent]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian độc lập địa phương
   
  -
  ::lock-up [[time]]
   
  -
  ::thời gian khóa
   
  -
  ::[[Long]] [[Holding]] [[Time]] (LHT)
   
  -
  ::thời gian giữ lâu
   
  -
  ::long-time [[constant]]
   
  -
  ::hằng số thời gian dài
   
  -
  ::[[Longitudinal]] [[Time]] [[Code]] (LTC)
   
  -
  ::mã thời gian theo chiều dọc
   
  -
  ::[[loss]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mất
   
  -
  ::[[loss]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tổn hao
   
  -
  ::[[lost]] [[circuit]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian (cúp) ngắt mạch
   
  -
  ::[[machine]] [[available]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khả dụng máy
   
  -
  ::[[machine]] [[available]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy sẵn sàng
   
  -
  ::[[machine]] [[operating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vận hành máy
   
  -
  ::[[machine]] set-up [[time]]
   
  -
  ::thời gian điều chỉnh máy
   
  -
  ::[[machine]] set-up [[time]]
   
  -
  ::thời gian thiết lập máy
   
  -
  ::[[machine]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian (chạy) máy (tính)
   
  -
  ::[[machine]] [[time]] [[reserve]]
   
  -
  ::dự trữ thời gian máy
   
  -
  ::machine-spoiled [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy hỏng
   
  -
  ::[[maintenance]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bảo dưỡng
   
  -
  ::[[maintenance]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bảo quản
   
  -
  ::[[major]] [[time]] [[slice]]
   
  -
  ::khoảng thời gian chính
   
  -
  ::[[make]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đóng
   
  -
  ::[[make]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đóng (mạch)
   
  -
  ::[[make]] [[up]] [[for]] [[lost]] [[time]]
   
  -
  ::bù lại thời gian đã mất
   
  -
  ::make-and-break [[time]]
   
  -
  ::thời gian đóng và ngắt
   
  -
  ::[[makeup]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thu xếp
   
  -
  ::[[master]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chính
   
  -
  ::[[max]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cực đại
   
  -
  ::[[Maximum]] [[Allowable]] [[Operating]] [[Time]] (MAOT)
   
  -
  ::thời gian khai thác tối đa cho phép
   
  -
  ::[[Maximum]] [[Relative]] [[Time]] [[Interval]] [[Error]] (MRTIE)
   
  -
  ::sai lỗi khoảng thời gian tương đối cực đại
   
  -
  ::[[maximum]] [[seek]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm kiếm cực đại
   
  -
  ::MDT ([[mean]]down-time)
   
  -
  ::thời gian treo máy trung bình
   
  -
  ::[[mean]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đi vào trung bình
   
  -
  ::[[mean]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy cập trung bình
   
  -
  ::[[mean]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy nhập trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] [[Accumulated]] [[Down]] [[Time]] (MADT)
   
  -
  ::thời gian ngừng trệ tích lũy trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] [[Accumulated]] [[Intrinsic]] [[Down]] [[Time]] (MAIDT)
   
  -
  ::thời gian ngừng trệ nội tại tích lũy trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] [[Active]] [[Repair]] [[Time]] (MART)
   
  -
  ::thời gian sửa chữa tích cực trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] [[Down]] [[Time]] (MDT)
   
  -
  ::thời gian ngừng trệ trung bình
   
  -
  ::[[mean]] down-time (MDT)
   
  -
  ::thời gian treo máy trung bình
   
  -
  ::[[mean]] [[holding]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giữ trung bình
   
  -
  ::[[mean]] [[one]] [[way]] [[propagation]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian lan truyền theo một chiều
   
  -
  ::[[mean]] [[repair]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sửa chữa trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] [[Repair]] [[Time]] (MRT)
   
  -
  ::thời gian sửa chữa trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[Between]] [[Demand]] (MTBD)
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa các yêu cầu
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[between]] [[errors]] (MTBE)
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa hai lỗi
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[between]] [[failure]] (MTBF)
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa các sự cố
   
  -
  ::[[Mean]] [[time]] [[between]] [[failures]] (MBTF)
   
  -
  ::thời gian bình quân giữa các sự cố
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[between]] [[failures]] (MTBF)
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa các sự cố
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[Between]] [[Failures]] (MTBF)
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa hai lần sự cố
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[Between]] [[Maintenance]] (MTBM)
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa các lần bảo dưỡng
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[Between]] [[Maintenance]] [[Action]] (MTBMA)
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa các hoạt động bảo dưỡng
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[Between]] Replacement/Repair (MTBR)
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa hai lần thay thế/sửa chữa
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[Data]] [[Availability]] (MTDA)
   
  -
  ::thời gian trung bình khả dụng dữ liệu
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[for]] [[resumption]] [[of]] [[service]]
   
  -
  ::khoảng thời gian khôi phục
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[for]] [[resumption]] [[of]] [[service]]
   
  -
  ::khoảng thời gian thiết lập lại dịch vụ
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[To]] [[Accomplish]] (MTTA)
   
  -
  ::thời gian trung bình để hoàn thành
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[To]] [[Diagnose]] (MTTD)
   
  -
  ::thời gian trung bình để chẩn sai
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[To]] [[Exchange]] (MTTE)
   
  -
  ::thời gian trung bình trao đổi
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[To]] [[Failure]] (MTTf)
   
  -
  ::thời gian trung bình hỏng
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[to]] [[failure]] (MTTF)
   
  -
  ::thời gian trung bình xảy ra hỏng hóc
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[To]] [[Fist]] [[Failure]] (MTTFF)
   
  -
  ::thời gian trung bình lần đầu hỏng
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[to]] [[repair]]
   
  -
  ::thời gian bình quân để sửa chữa
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[to]] [[repair]]
   
  -
  ::thời gian sửa chữa trung bình
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[to]] [[repair]] (MTTR)
   
  -
  ::thời gian trung bình để sửa chữa
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[to]] [[restoration]]
   
  -
  ::thời gian sửa chữa trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[To]] [[Restoration]] (MTTR)
   
  -
  ::thời gian trung bình để phục hồi
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[to]] [[restore]]
   
  -
  ::khoảng thời gian trung bình sửa chữa
   
  -
  ::[[Mean]] [[Time]] [[To]] [[Restore]] [[Service]] (MTRS)
   
  -
  ::thời gian trung bình phục hồi dịch vụ
   
  -
  ::[[mean]] [[time]] [[to]] [[service]] [[restoral]]
   
  -
  ::thời gian trung bình hồi phục dịch vụ
   
  -
  ::[[mean]] [[travel]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy trung bình
   
  -
  ::[[mean]] [[travel]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vận tải trung bình
   
  -
  ::[[Mean]] Up-time (MUT)
   
  -
  ::thời gian hoạt động trung bình
   
  -
  ::[[measurement]] [[dead]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian của phép đo
   
  -
  ::[[mechanical]] [[time]] [[constant]]
   
  -
  ::hằng số thời gian cơ học
   
  -
  ::[[median]] [[lethal]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian gây chết trung bình
   
  -
  ::[[melting]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian nóng chảy
   
  -
  ::[[melting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tan đá
   
  -
  ::[[memory]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy cập bộ nhớ
   
  -
  ::[[memory]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy nhập bộ nhớ
   
  -
  ::[[memory]] [[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu kỳ bộ nhớ
   
  -
  ::methods-time [[management]]
   
  -
  ::quản lí hệ thống theo thời gian
   
  -
  ::[[Microsoft]] Real-time [[Compression]] [[Format]] (MRCF)
   
  -
  ::Khuôn dạng nén theo thời gian thực của Microsoft
   
  -
  ::[[Minimum]] [[Scan]] [[Line]] [[Time]] (MSLT)
   
  -
  ::thời gian dòng quét tối thiểu
   
  -
  ::[[minimum]] [[seek]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm kiếm ít nhất
   
  -
  ::[[minor]] [[time]] [[slice]]
   
  -
  ::khoảng thời gian phụ
   
  -
  ::[[miscellaneous]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian linh tinh
   
  -
  ::[[miscellaneous]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phụ
   
  -
  ::[[miscellaneous]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tạp
   
  -
  ::[[mixer]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trộn
   
  -
  ::[[mixing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian (khuấy) trộn
   
  -
  ::[[mixing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trộn
   
  -
  ::[[modification]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thay đổi
   
  -
  ::[[modification]] [[time]] ([[of]]a [[file]], e.g.)
   
  -
  ::thời gian thay đổi (của tệp)
   
  -
  ::[[monitor]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giám sát
   
  -
  ::[[Mooney]] [[scorch]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lưu hóa sớm Mooney
   
  -
  ::[[motion]] [[time]] [[analysis]]
   
  -
  ::sự định mức thời gian
   
  -
  ::MTBE ([[mean]]time [[between]] [[errors]])
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa hai lỗi
   
  -
  ::MTBF ([[mean]]time [[between]] [[failures]])
   
  -
  ::thời gian trung bình giữa hai sự cố
   
  -
  ::MTBM ([[mean]]time [[between]] [[maintenance]])
   
  -
  ::thời gian giữa hai lần bảo trì
   
  -
  ::MTSR ([[mean]]time [[to]] [[service]] [[restoral]])
   
  -
  ::thời gian trung bình hồi phục dịch vụ
   
  -
  ::MTTF ([[mean]]time [[to]] [[failure]])
   
  -
  ::thời gian trung bình xảy ra hỏng hóc
   
  -
  ::MTTR ([[mean]]time [[to]] [[recovery]])
   
  -
  ::thời gian trung bình để hồi phục
   
  -
  ::MTTR ([[mean]]time [[to]] [[repair]])
   
  -
  ::thời gian trung bình để sửa chữa
   
  -
  ::[[multiplication]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhân
   
  -
  ::[[Near]] Real-Time (NR/T)
   
  -
  ::gần với thời gian thực
   
  -
  ::[[negative]] [[time]] [[reserve]]
   
  -
  ::dự trữ thời gian ngừng việc
   
  -
  ::[[negative]] [[time]] [[reserve]]
   
  -
  ::dự trữ thời gian vô công
   
  -
  ::[[net]] [[time]] [[interval]]
   
  -
  ::khoảng thời gian thực
   
  -
  ::[[Network]] [[Time]] [[Protocol]] (NTP)
   
  -
  ::giao thức thời gian mạng
   
  -
  ::[[nominal]] [[freezing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết đông danh định
   
  -
  ::[[non]] [[real]] [[time]]
   
  -
  ::không phải thời gian thực
   
  -
  ::non-maintenance [[time]]
   
  -
  ::thời gian không bảo trì
   
  -
  ::[[normal]] [[inverse]] [[time]]
   
  -
  ::mức thời gian ngược bình thường
   
  -
  ::NTP ([[Network]]Time [[Protocol]])
   
  -
  ::giao thức quản lý thời gian mạng
   
  -
  ::NTP ([[Network]]time [[Protocol]])
   
  -
  ::giao thức thời gian mạng
   
  -
  ::[[object]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[object]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đối tượng
   
  -
  ::[[object]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực hiện
   
  -
  ::OLRT (on-line real-time [[system]])
   
  -
  ::hệ trực tuyến thời gian thực
   
  -
  ::OLRT ([[online]]real [[time]])
   
  -
  ::thời gian thực trực tuyến
   
  -
  ::[[on]] [[stream]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hoạt động thực
   
  -
  ::on-line real-time [[system]] (OLRT)
   
  -
  ::hệ trực tuyến thời gian thực
   
  -
  ::on-stream [[time]]
   
  -
  ::thời gian hoạt động
   
  -
  ::one-pulse [[time]]
   
  -
  ::thời gian một xung
   
  -
  ::[[online]] [[real]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực trực tuyến
   
  -
  ::[[open]] [[assembly]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lắp ráp mở
   
  -
  ::[[opening]] [[time]]
   
  -
  ::thơi gian hở mạch
   
  -
  ::[[opening]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngắt
   
  -
  ::[[operable]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hoạt động được
   
  -
  ::[[operate]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hoạt động
   
  -
  ::[[operate]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm việc
   
  -
  ::[[operate]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tác động (rơle)
   
  -
  ::[[operate]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vận hành
   
  -
  ::[[operating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[operating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hoạt động
   
  -
  ::[[operating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tác động
   
  -
  ::[[operating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thao tác
   
  -
  ::[[operating]] [[time]] [[of]] [[tools]]
   
  -
  ::thời gian sử dụng dụng cụ
   
  -
  ::[[operational]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm việc
   
  -
  ::[[operational]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vận hành
   
  -
  ::[[Optical]] [[Time]] [[Domain]] [[Reflectometer]] (OTDR)
   
  -
  ::máy đo phản xạ miền thời gian quang
   
  -
  ::[[origin]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::gốc thời gian
   
  -
  ::[[out]] of-service [[time]]
   
  -
  ::thời gian không thể sử dụng
   
  -
  ::out-of-service [[time]]
   
  -
  ::thời gian không phục vụ
   
  -
  ::[[outage]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian đứt quãng
   
  -
  ::[[outage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng
   
  -
  ::[[overall]] [[freezing]] [[time]]
   
  -
  ::tổng thời gian kết đông
   
  -
  ::[[overall]] [[time]] [[interval]]
   
  -
  ::khoảng thời gian tổng cộng
   
  -
  ::[[overall]] [[travel]] [[time]]
   
  -
  ::tổng thời gian đi đuờng
   
  -
  ::[[pause]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tạm dừng
   
  -
  ::[[peak]] [[in]] [[time]] [[series]]
   
  -
  ::đột điểm trong chuỗi thời gian
   
  -
  ::[[peak]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cao điểm
   
  -
  ::perception-reaction [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhận thức
   
  -
  ::perception-reaction [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản ứng
   
  -
  ::[[periodic]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian
   
  -
  ::[[periodic]] [[time]]
   
  -
  ::quãng thời gian
   
  -
  ::[[periodic]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian định kỳ
   
  -
  ::[[periodic]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lặp lại
   
  -
  ::[[Persistence]] [[Time]]
   
  -
  ::thời gian duy trì
   
  -
  ::[[personal]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cá nhân
   
  -
  ::[[personal]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian riêng
   
  -
  ::[[pessimistic]] [[time]] [[estimate]]
   
  -
  ::sự đánh giá bi quan về thời gian (sơ đồ mạng)
   
  -
  ::[[phase]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian pha
   
  -
  ::[[phasing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian để cùng pha
   
  -
  ::[[playing]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian đọc
   
  -
  ::[[Position]], [[Velocity]] [[and]] [[Time]] (PVT)
   
  -
  ::vị trí, vận tốc và thời gian
   
  -
  ::[[positioning]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian định vị
   
  -
  ::[[positioning]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm kiếm
   
  -
  ::power-time [[method]]
   
  -
  ::phương pháp công suất-thời gian
   
  -
  ::[[precooling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm lạnh trước
   
  -
  ::[[predetermined]] [[time]] [[system]]
   
  -
  ::hệ thống thời gian tiền định
   
  -
  ::[[Presentation]] [[Time]] [[Stamp]] (PTS)
   
  -
  ::đấu thời gian trình diễn
   
  -
  ::[[preventive]] [[maintenance]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bảo trì đề phòng
   
  -
  ::[[preventive]] [[maintenance]] [[time]]
   
  -
  ::thờì gian bảo trì phòng ngừa
   
  -
  ::[[primary]] [[time]] [[standard]]
   
  -
  ::mẫu chuẩn sơ cấp thời gian
   
  -
  ::[[prime]] [[time]] [[slot]]
   
  -
  ::khe thời gian chính
   
  -
  ::[[priming]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mồi
   
  -
  ::[[principle]] [[of]] [[least]] [[time]]
   
  -
  ::nguyên lý thời gian tối thiểu
   
  -
  ::[[printing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian in ảnh
   
  -
  ::[[problem]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian (xử lý) sự cố
   
  -
  ::[[Procedures]] [[for]] real-time [[Group]] 3 [[Facsimile]] [[communication]] [[over]] [[IP]] [[Networks]] (T.38)
   
  -
  ::Các thủ tục cho truyền Fax Nhóm 3 thời gian thực qua các mạng IP
   
  -
  ::[[processing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xử lý
   
  -
  ::[[processor]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xử lý
   
  -
  ::[[production]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sản xuất
   
  -
  ::[[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy có ích
   
  -
  ::[[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian có ích
   
  -
  ::[[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm việc
   
  -
  ::[[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực hiện
   
  -
  ::[[program]] [[development]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phát triển chương trình
   
  -
  ::[[program]] [[execution]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thi hành chương trình
   
  -
  ::[[program]] [[fetch]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm nạp chương trình
   
  -
  ::[[program]] [[production]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sản xuất chương trình
   
  -
  ::[[program]] [[production]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tạo chương trình
   
  -
  ::[[program]] [[test]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy thử chương trình
   
  -
  ::[[program]] [[testing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thử chương trình
   
  -
  ::[[propagation]] [[time]] [[delay]]
   
  -
  ::độ trễ thời gian lan truyền
   
  -
  ::[[proper]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian riêng
   
  -
  ::[[pulling]] [[out]] [[time]] [[for]] [[drill]] [[pipe]]
   
  -
  ::thời gian lắp thêm ống khoan
   
  -
  ::[[pulse]] [[decay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đi xuống của xung
   
  -
  ::[[pulse]] [[decay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phân rã của xung
   
  -
  ::[[pulse]] [[propagation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lan truyền xung
   
  -
  ::[[Pulse]] [[Repetition]] [[Time]] (PRT)
   
  -
  ::thời gian lặp xung
   
  -
  ::[[pulse]] [[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tăng xung
   
  -
  ::[[pulse]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xung
   
  -
  ::[[pulse]] [[time]] [[modulation]]
   
  -
  ::điều biến thời gian xung
   
  -
  ::[[pulse]] [[time]] [[modulation]]
   
  -
  ::sự điều biến thời gian xung
   
  -
  ::[[Pulse]] [[Time]] [[Modulation]] (PTM)
   
  -
  ::điều chế thời gian xung
   
  -
  ::pulse-recurrence [[time]]
   
  -
  ::thời gian lặp xung
   
  -
  ::pulse-time-modulated [[radiosonde]]
   
  -
  ::máy thăm dò xung-thời gian điều chỉnh
   
  -
  ::[[queue]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chờ
   
  -
  ::[[queue]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xếp hàng
   
  -
  ::[[queuing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chờ đợi
   
  -
  ::[[queuing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xếp hàng
   
  -
  ::[[Quick]] [[Time]] (QT)
   
  -
  ::thời gian nhanh
   
  -
  ::[[Quick]] [[Time]] [[Virtual]] [[Reality]] (QTVR)
   
  -
  ::thực tế ảo thời gian ngắn
   
  -
  ::R-C [[time]] [[constant]]
   
  -
  ::hằng số thời gian R-C
   
  -
  ::[[radial]] [[positioning]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian định vị bằng tia
   
  -
  ::[[radiated]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian bức xạ
   
  -
  ::[[radiated]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian khuếch xạ
   
  -
  ::[[radio]] [[time]] [[delay]]
   
  -
  ::trễ (về thời gian) của tín hiệu vô tuyến
   
  -
  ::[[rainfall]] [[per]] [[unit]] [[time]]
   
  -
  ::lượng mưa đơn vị thời gian
   
  -
  ::[[rate]] [[action]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tác động đạo hàm
   
  -
  ::RDOS (real-time [[disc]] [[operating]] [[system]])
   
  -
  ::hệ thống điều hành đĩa thời gian
   
  -
  ::[[reaction]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian (xảy ra) phản ứng
   
  -
  ::[[read]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy nhập đọc
   
  -
  ::[[read]] [[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu kỳ đọc
   
  -
  ::[[read]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đọc
   
  -
  ::[[ready]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sẵn sàng
   
  -
  ::[[Real]] - [[Time]] [[Application]] [[Programming]] [[Interface]] (RTAPI)
   
  -
  ::giao diện lập trình ứng dụng thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] - [[time]] [[Business]] [[Group]] (RBG)
   
  -
  ::nhóm kinh doanh thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] - [[Time]] [[Data]] [[Migration]] (RTDM)
   
  -
  ::di chuyển dữ liệu theo thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] - [[time]] [[Technology]] [[and]] [[Application]] [[Symposium]] (RTAS)
   
  -
  ::hội nghị chuyên đề về công nghệ và ứng dụng theo thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] (RT)
   
  -
  ::thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Business]] [[Group]] (RTBG)
   
  -
  ::nhóm kinh doanh theo thời gian thực
   
  -
  ::[[real]] [[time]] [[clock]]
   
  -
  ::đồng hồ thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Clock]] (RTC)
   
  -
  ::đồng hồ thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Collaboration]] [[Technology]] (RTCT)
   
  -
  ::công nghệ cộng tác thời gian thực
   
  -
  ::[[real]] [[time]] [[computer]]
   
  -
  ::máy tính thời gian thực
   
  -
  ::[[real]] [[time]] [[computer]] [[system]]
   
  -
  ::hệ máy tính thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Control]] [[Protocol]] (RTCP)
   
  -
  ::giao thức điều khiển thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Data]] [[System]] (RTDS)
   
  -
  ::hệ thống số liệu thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Extension]] (RTX)
   
  -
  ::mở rộng theo thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Link]] [[Management]] (RTLM)
   
  -
  ::quản lý tuyến nối theo thời gian thực
   
  -
  ::[[real]] [[time]] [[mode]]
   
  -
  ::chế độ thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Object]] [[Oriented]] [[Modeling]] (ROOM)
   
  -
  ::mô hình hóa định hướng đối tượng thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Operating]] [[System]] (RTOS)
   
  -
  ::hệ điều hành thời gian thực
   
  -
  ::[[real]] [[time]] [[processing]] [[system]]
   
  -
  ::hệ xử lý thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Protocol]] (RTP)
   
  -
  ::giao thức thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Resource]] [[Sharing]] [[Executive]] (RRSX)
   
  -
  ::bộ thừa hành chia sẻ tài nguyên theo thời gian thực
   
  -
  ::[[real]] [[time]] [[simulation]]
   
  -
  ::mô phỏng thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Streaming]] [[Protocol]] (RTSP)
   
  -
  ::giao thức tạo luồng thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[System]] (RTS)
   
  -
  ::hệ thống thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[time]] [[Traffic]] [[Flow]] [[Measurement]] (RTFM)
   
  -
  ::đo lưu lượng tải thời gian thực
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Transport]] [[Protocol]] (IETF) (RTP)
   
  -
  ::Giao thức vận chuyển thời gian thực (IETF)
   
  -
  ::[[Real]] [[Time]] [[Video]] (RTV)
   
  -
  ::video thời gian thực
   
  -
  ::[[real-time]]
   
  -
  ::thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[animation]]
   
  -
  ::hoạt hình thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[calendar]]
   
  -
  ::lịch biểu thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[clock]]
   
  -
  ::đồng hồ thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[computer]]
   
  -
  ::máy tính (trong) thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[control]]
   
  -
  ::sự điều khiển (trong) thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[data]]
   
  -
  ::dữ kiện thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[data]]
   
  -
  ::dữ liệu thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[delay]]
   
  -
  ::độ trễ thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[disc]] [[operating]] [[system]] (RDOS)
   
  -
  ::hệ điều hành đĩa thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[holography]]
   
  -
  ::phép toàn ảnh thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[input]]
   
  -
  ::đầu vào thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[language]]
   
  -
  ::ngôn ngữ thời gian thực
   
  -
  ::Real-time [[Multimedia]] [[Over]] ATM ([ATMForum) (RMOA)
   
  -
  ::đa phương tiện thời gian thực qua ATM (Diễn đàn ATM)
   
  -
  ::real-time [[operation]]
   
  -
  ::thao tác thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[operation]]
   
  -
  ::vận hành thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[operation]] (e.g. [[in]] [[analog]] [[computing]])
   
  -
  ::thao tác thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[operation]] (e.g. [[in]] [[analog]] [[computing]])
   
  -
  ::tính toán thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[output]]
   
  -
  ::đầu ra thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[simulation]]
   
  -
  ::sự mô phỏng (trong) thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[system]]
   
  -
  ::hệ thời gian thực
   
  -
  ::real-time [[system]]
   
  -
  ::hệ thống thời gian thực
   
  -
  ::[[recharge]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nạp lại
   
  -
  ::[[reciprocal]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nghịch đảo
   
  -
  ::[[recognition]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhận biết
   
  -
  ::[[recognition]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhận dạng
   
  -
  ::[[recontrol]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tái điều khiển
   
  -
  ::[[recovery]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khôi phục
   
  -
  ::[[recovery]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phục hồi (nhiệt đến nhiệt độ làm việc)
   
  -
  ::[[recovery]] [[time]] (compendor)
   
  -
  ::thời gian khôi phục (của bộ nén ép-nới rộng)
   
  -
  ::[[recovery]] [[time]] (compendor)
   
  -
  ::thời gian phục hồi (của bộ nén ép-nới rộng)
   
  -
  ::[[recurrence]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hoàn lại
   
  -
  ::[[recycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tái quay vòng (chớp sáng)
   
  -
  ::[[recycling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tái quay vòng (chớp sáng)
   
  -
  ::[[reference]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuẩn
   
  -
  ::[[reference]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tham chiếu
   
  -
  ::[[reference]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian chuẩn gốc
   
  -
  ::[[regulating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian điều chỉnh
   
  -
  ::[[relative]] [[time]] [[clock]]
   
  -
  ::đồng hồ thời gian tương đối
   
  -
  ::[[relaxation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chùng
   
  -
  ::[[relaxation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chùng (cốt thép)
   
  -
  ::[[relaxation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hồi phục
   
  -
  ::[[relaxation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khử ứng lực
   
  -
  ::[[relaxation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mới
   
  -
  ::[[release]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng (liên lạc)
   
  -
  ::[[release]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhả (rơle)
   
  -
  ::[[release]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhả hãm
   
  -
  ::[[Remote]] [[Acknowledge]] [[Time]]
   
  -
  ::thời gian báo nhận từ xa
   
  -
  ::[[repetition]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lặp
   
  -
  ::[[reporting]] [[time]] [[interval]]
   
  -
  ::khoảng thời gian báo cáo
   
  -
  ::[[representative]] [[calculating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tính toán đại diện
   
  -
  ::[[required]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cần thiết
   
  -
  ::[[rerun]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy lại
   
  -
  ::[[reservoir]] [[filling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nạp gió thùng gió
   
  -
  ::[[resetting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trở về
   
  -
  ::[[residence]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ổn định
   
  -
  ::[[resolving]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian giải
   
  -
  ::[[Resource]] [[Sharing]] [[Time]] [[Sharing]] [Digital] (RSTS)
   
  -
  ::dùng chung thời gian dùng chung tài nguyên [kỹ thuật số]
   
  -
  ::[[Resource]] [[System]] [[Time]] Sharing/Environment (RSTS/E)
   
  -
  ::Chia sẻ thời gian/Môi trường hệ thống tài nguyên
   
  -
  ::[[response]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đáp ứng (của kim máy đo)
   
  -
  ::[[response]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hồi đáp
   
  -
  ::[[response]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhạy
   
  -
  ::[[response]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản hồi
   
  -
  ::[[Response]] [[Time]] [[Monitor]] (RTM)
   
  -
  ::bộ giám sát thời gian trả lời
   
  -
  ::[[response]] [[time]] [[to]] [[within]] 5%
   
  -
  ::thời gian đáp ứng đến 5%
   
  -
  ::[[response]] [[time]] [[window]]
   
  -
  ::cửa sổ thời gian đáp ứng
   
  -
  ::[[Restricted]] [[Differential]] [[Time]] [[Delay]] (RDTD)
   
  -
  ::độ trễ thời gian chênh lệch có giới hạn
   
  -
  ::[[retention]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lưu giữ (của bộ nhớ)
   
  -
  ::[[retention]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lưu trữ
   
  -
  ::[[retrace]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian quét ngược
   
  -
  ::[[retrieval]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm kiếm
   
  -
  ::[[retrieval]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy tìm
   
  -
  ::[[reverberation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian âm vang
   
  -
  ::[[reverberation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản hồi âm
   
  -
  ::[[reverberation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản xạ
   
  -
  ::[[reverberation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vang
   
  -
  ::[[reverberation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vang dội
   
  -
  ::[[reverse]] [[recovery]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hồi phục ngược
   
  -
  ::[[reverse]] [[recovery]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phục hồi ngược
   
  -
  ::[[Reverse]] [[Recovery]] [[Time]] (RRT)
   
  -
  ::thời gian phục hồi nghịch đảo
   
  -
  ::[[reversible]] [[time]] [[step]]
   
  -
  ::bước nhảy thời gian thuận nghịch
   
  -
  ::[[rewind]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian quấn lại
   
  -
  ::[[ring]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kích ngân
   
  -
  ::[[ring]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vòng
   
  -
  ::[[ringing]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian rung chuông
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khởi động
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lên
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhảy
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phát sinh
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tăng
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tăng lên
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tăng tốc (gây tiếng nổ âm thanh)
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tăng trưởng
   
  -
  ::[[rise]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thiết lập
   
  -
  ::[[rising]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tăng trưởng
   
  -
  ::[[Rotation]] [[Time]] (RT)
   
  -
  ::thời gian quay vòng
   
  -
  ::[[rotational]] [[delay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm kiếm
   
  -
  ::[[round]] [[trip]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đi hết một vòng
   
  -
  ::round-trip [[propagation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truyền đi về
   
  -
  ::round-trip [[propagation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truyền khứ hồi
   
  -
  ::round-trip [[propagation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truyền trọn vòng
   
  -
  ::round-trip [[propagation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truyền vòng quanh
   
  -
  ::RTM ([[response]]time [[monitor]])
   
  -
  ::bộ giám sát thời gian đáp ứng
   
  -
  ::RTOS (real-time [[operating]] [[system]])
   
  -
  ::hệ điều hành thời gian thực
   
  -
  ::[[run]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[run]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy hoạt động
   
  -
  ::[[run]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm việc
   
  -
  ::[[run]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thi hành
   
  -
  ::[[run]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực hiện
   
  -
  ::[[run]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truyền
   
  -
  ::[[Run]] [[Time]] (RT)
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[run]] [[time]] [[system]]
   
  -
  ::hệ thời gian chạy
   
  -
  ::run-time [[error]]
   
  -
  ::lỗi thời gian chạy
   
  -
  ::[[running]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đi đường
   
  -
  ::[[running]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực hiện
   
  -
  ::[[running]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truyền
   
  -
  ::[[same]] [[time]] ([[of]]day)
   
  -
  ::cùng thời gian
   
  -
  ::[[sampling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lấy mẫu
   
  -
  ::[[sand]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian gửi
   
  -
  ::[[scheduled]] [[operating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vận hành theo lịch
   
  -
  ::[[scorch]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cháy xém
   
  -
  ::[[scorch]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lưu hóa sớm (hỗn hợp cao su)
   
  -
  ::[[search]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm kiếm
   
  -
  ::[[secondary]] [[time]] [[effect]]
   
  -
  ::hiệu ứng phụ theo thời gian
   
  -
  ::[[secondary]] [[time]] [[standard]]
   
  -
  ::mẫu chuẩn thứ cấp thời gian
   
  -
  ::[[seek]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tìm kiếm
   
  -
  ::[[selection]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lựa chọn
   
  -
  ::[[selector]] [[of]] [[time]] [[signals]]
   
  -
  ::bộ chọn tín hiệu thời gian
   
  -
  ::[[send]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian gửi
   
  -
  ::[[sensitivity]] [[time]] [[control]]
   
  -
  ::sự điều khiển thời gian nhạy
   
  -
  ::[[service]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phục vụ
   
  -
  ::[[set]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đóng rắn
   
  -
  ::[[set]] [[up]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lắp ráp
   
  -
  ::[[set]] [[up]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thiết lập
   
  -
  ::set-up [[time]]
   
  -
  ::thời gian lắp đặt
   
  -
  ::[[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian định vị
   
  -
  ::[[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đông kết
   
  -
  ::[[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết rắn (bê tông)
   
  -
  ::[[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lắp ráp
   
  -
  ::[[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ninh kết
   
  -
  ::[[setting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xác lập
   
  -
  ::[[settlement]] [[as]] [[function]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::độ lún theo thời gian
   
  -
  ::[[settling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian định vị
   
  -
  ::[[settling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thiết lập
   
  -
  ::[[Short]] [[holding]] [[time]] (SHT)
   
  -
  ::thời gian giữ ngắn
   
  -
  ::[[short]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngắn
   
  -
  ::[[short]] [[time]] [[test]]
   
  -
  ::sự thử thời gian ngắn
   
  -
  ::short-time [[tensile]] [[test]]
   
  -
  ::sự thử kéo thời gian ngắn
   
  -
  ::[[shrinkage]] [[pressure]] [[versus]] [[time]]
   
  -
  ::áp lực co ngót theo thời gian
   
  -
  ::[[shutdown]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng
   
  -
  ::[[shutdown]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tắt máy
   
  -
  ::[[sidereal]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sao
   
  -
  ::[[signal]] [[dispersion]] [[in]] [[time]]
   
  -
  ::sự nới rộng tín hiệu thời gian
   
  -
  ::[[signaling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian báo hiệu
   
  -
  ::[[silent]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian im lặng
   
  -
  ::[[sleep]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nằm chờ
   
  -
  ::[[slot]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khe
   
  -
  ::[[slot]] [[time]] ([[in]]CSMA-CD)
   
  -
  ::khe thời gian
   
  -
  ::[[slow]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian chậm
   
  -
  ::[[slow]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian mở rộng
   
  -
  ::[[soaking]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản ứng
   
  -
  ::[[Society]] [[of]] [[Motion]] [[Pictures]] [[and]] [[Television]] [[Engineers]] [[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã thời gian SMPTE
   
  -
  ::[[solar]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian theo mặt trời
   
  -
  ::[[solo]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bay đơn
   
  -
  ::[[source]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nguồn
   
  -
  ::[[sowing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian gieo hạt
   
  -
  ::[[space]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian
   
  -
  ::[[space]] [[time]]
   
  -
  ::giãn cách về thời gian
   
  -
  ::[[space-time]]
   
  -
  ::không-thời gian
   
  -
  ::space-time [[correlation]]
   
  -
  ::sự tương quan không-thời gian
   
  -
  ::space-time [[relation]]
   
  -
  ::hệ thức không-thời gian
   
  -
  ::space-time [[temperature]] [[field]]
   
  -
  ::trường nhiệt độ không thời gian
   
  -
  ::Space-Time-Space (STS)
   
  -
  ::Không gian-Thời gian-Không gian
   
  -
  ::space-time-space [[network]]
   
  -
  ::mạng không gian-thời gian-không gian
   
  -
  ::[[spending]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tiêu hóa
   
  -
  ::[[spending]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian trung hòa (axit)
   
  -
  ::[[standard]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuẩn
   
  -
  ::[[standby]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chờ đợi
   
  -
  ::[[standby]] [[time]] ([[cellular]]phones)
   
  -
  ::thời gian đợi (máy điện thoại)
   
  -
  ::[[start]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lên
   
  -
  ::[[start]] [[up]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khởi động
   
  -
  ::[[statical]] [[time]] [[delay]]
   
  -
  ::sự trễ thời gian ổn định
   
  -
  ::[[statical]] [[time]] [[delay]]
   
  -
  ::trễ thời gian tĩnh
   
  -
  ::[[Statistical]] [[Time]] [[Division]] [[Multiplexing]] (SDTMX)
   
  -
  ::ghép kênh phân chia thời gian theo thống kê
   
  -
  ::[[Statistical]] [[time]] [[Division]] [[Multiplexing]] (STDM)
   
  -
  ::ghép kênh phân chia thời gian theo thống kê
   
  -
  ::[[step]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian của bước
   
  -
  ::[[stoppage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dừng
   
  -
  ::[[stoppage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không khai thác
   
  -
  ::[[stoppage]] [[time]] [[of]] [[wagons]]
   
  -
  ::thời gian dừng của toa xe hàng
   
  -
  ::[[stopping]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đỗ tại ga
   
  -
  ::[[storage]] [[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu kỳ nhớ
   
  -
  ::[[storage]] [[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu trình lưu trữ
   
  -
  ::[[storage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bộ nhớ
   
  -
  ::[[storage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lưu (phụ tải) thời gian nhớ (dữ liệu)
   
  -
  ::[[storage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lưu trữ
   
  -
  ::[[storage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhớ
   
  -
  ::[[storage-time]]
   
  -
  ::thời gian tích tụ
   
  -
  ::[[straight-time]]
   
  -
  ::liên tục (thời gian)
   
  -
  ::[[strength]] [[gain]] [[time]] [[factor]]
   
  -
  ::hệ số tăng bền theo thời gian
   
  -
  ::[[supply]] [[delay]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chậm cung ứng
   
  -
  ::[[sweep]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian quét
   
  -
  ::switched-off [[time]]
   
  -
  ::thời gian tắt
   
  -
  ::[[switching]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đảo mạch
   
  -
  ::[[Synchronous]] [[Residual]] [[Time]] [[Stamp]] (SRTS)
   
  -
  ::đánh dấu thời gian dư thừa đồng bộ
   
  -
  ::[[Synchronous]] [[Time]] [[Division]] (STD)
   
  -
  ::phân chia thời gian đồng bộ
   
  -
  ::[[Synchronous]] [[Time]] [[Stamp]] (STS)
   
  -
  ::dấu thời gian đồng bộ
   
  -
  ::[[system]] [[improvement]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cải tiến hệ thống
   
  -
  ::[[system]] [[production]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sản xuất hệ thống
   
  -
  ::[[System]] [[Time]] [[Clock]] (ATM) (STC)
   
  -
  ::đồng hồ thời gian của hệ thống
   
  -
  ::[[tack]] [[free]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bong
   
  -
  ::[[tack]] [[free]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không dính
   
  -
  ::[[tape]] [[handling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xử lý băng
   
  -
  ::TBC ([[time]]base [[corrector]])
   
  -
  ::bộ hiệu chỉnh cơ sở thời gian
   
  -
  ::TDD ([[time]]division [[duplex]])
   
  -
  ::trùng thời gian
   
  -
  ::temperature-time [[relationship]]
   
  -
  ::quan hệ nhiệt độ-thời gian
   
  -
  ::[[test]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kiểm tra
   
  -
  ::[[test]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thử
   
  -
  ::[[testing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kiểm tra
   
  -
  ::[[testing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thử
   
  -
  ::[[Tests]] [[on]] [[Completion]], [[time]] [[for]]
   
  -
  ::thời gian thử nghiệm
   
  -
  ::[[thawing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tan băng
   
  -
  ::[[thawing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tan giá
   
  -
  ::[[Theoretical]] [[Arrival]] [[Time]] (TAT)
   
  -
  ::thời gian tới theo lý thuyết
   
  -
  ::thermo-time [[switch]]
   
  -
  ::công tắc nhiệt thời gian
   
  -
  ::[[thickening]] [[time]] [[test]]
   
  -
  ::sự đo thời gian hóa đặc (của ximăng để đặt bơm)
   
  -
  ::[[thin]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian suy nghĩ
   
  -
  ::[[throughput]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thông qua
   
  -
  ::[[time]] ([[maintenance]]management)
   
  -
  ::thời gian (quản lý bảo dưỡng)
   
  -
  ::[[time]] [[agnosia]]
   
  -
  ::mất nhận thức thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[allocation]]
   
  -
  ::phân bố thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[analysis]]
   
  -
  ::phân tích thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[and]] [[date]]
   
  -
  ::thời gian và ngày tháng
   
  -
  ::[[time]] [[and]] [[frequency]] [[data]] [[analysis]]
   
  -
  ::sự phân tích dữ liệu thời gian-tần số
   
  -
  ::[[time]] [[area]] [[depth]] [[relation]]
   
  -
  ::quan hệ thời gian-diện tích-độ sâu
   
  -
  ::[[Time]] [[Assignment]] [[Speech]] [[Interpolation]] (TASI)
   
  -
  ::nội suy tiếng nói có chỉ định thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Assignment]] [[With]] [[Sample]] [[Interpolation]]
   
  -
  ::quy định thời gian với nội suy mẫu
   
  -
  ::[[time]] [[average]]
   
  -
  ::trung bình theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]]
   
  -
  ::cơ số thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]]
   
  -
  ::cơ sở thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]] [[circuit]]
   
  -
  ::mạch tín hiệu gốc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]] [[corrector]]
   
  -
  ::bộ điều chỉnh gốc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]] [[corrector]] (TBC)
   
  -
  ::bộ hiệu chỉnh cơ sở thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Base]] [[Corrector]] (TBC)
   
  -
  ::bộ hiệu chỉnh gốc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]] [[error]]
   
  -
  ::lỗi tín hiệu gốc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]] [[error]]
   
  -
  ::lỗi cơ sở thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]] [[generator]]
   
  -
  ::máy tạo cơ bản thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[base]] [[signal]]
   
  -
  ::tín hiệu gốc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[behavior]]
   
  -
  ::biến diễn theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[between]] [[two]] [[trains]]
   
  -
  ::thời gian giữa hai đoàn tàu
   
  -
  ::[[time]] [[bias]]
   
  -
  ::độ lệch thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[break]]
   
  -
  ::điểm thời gian nổ
   
  -
  ::[[Time]] [[Break]] [[Call]] (TBR)
   
  -
  ::cuộc gọi xé lẻ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[budget]]
   
  -
  ::quĩ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[characteristic]]
   
  -
  ::đặc tuyến thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[characteristics]] ([[of]]a [[meter]])
   
  -
  ::các đặc trưng thời gian của máy đo
   
  -
  ::[[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã định thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[code]]
   
  -
  ::mã thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[code]] [[editing]]
   
  -
  ::sự biên tập mã thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[code]] [[generator]]
   
  -
  ::máy tạo mã thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[code]] [[transmission]]
   
  -
  ::sự truyền dẫn mã thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[comparison]] [[circuitry]]
   
  -
  ::bộ phận so sánh thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[compression]]
   
  -
  ::sự nén thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Compression]] [[Multiplex]] (TCM)
   
  -
  ::ghép kênh nén theo thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Compression]] [[Multiplexing]] (TCM)
   
  -
  ::Ghép kênh theo Kỹ thuật nén thời gian/Ghép kênh nén thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Consistent]] [[Busy]] [[Hour]] (TCBH)
   
  -
  ::giờ bận theo thời gian cố định
   
  -
  ::[[time]] [[constant]]
   
  -
  ::hằng số thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[constant]]
   
  -
  ::số thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[constant]] (L/R)
   
  -
  ::hằng số thời gian (trong mạch RL)
   
  -
  ::[[time]] [[control]]
   
  -
  ::kiểm tra thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[control]]
   
  -
  ::sự điều khiển thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[control]]
   
  -
  ::sự định thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[correlation]]
   
  -
  ::liên kết theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[correlation]]
   
  -
  ::sự tương quan thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[cycle]]
   
  -
  ::chu kỳ (thời gian)
   
  -
  ::[[time]] [[deformation]] [[curve]]
   
  -
  ::đường biến dạng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[defrosting]]
   
  -
  ::phá băng theo thời gian (rơle thời gian)
   
  -
  ::[[time]] [[delay]]
   
  -
  ::chậm về thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[delay]]
   
  -
  ::độ trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[delay]]
   
  -
  ::thời gian trễ
   
  -
  ::[[time]] [[delay]]
   
  -
  ::thời gian trễ (của tín hiệu)
   
  -
  ::[[time]] [[delay]] [[distortion]]
   
  -
  ::méo do thời gian trễ
   
  -
  ::[[time]] [[delay]] [[generation]]
   
  -
  ::sự tạo trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[delay]] [[of]] [[the]] [[filter]]
   
  -
  ::sự chậm trễ thời gian của bộ lọc
   
  -
  ::[[time]] [[delay]] [[relay]]
   
  -
  ::rơle trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[delay]] [[starter]]
   
  -
  ::bộ khởi động trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[dependence]]
   
  -
  ::phụ thuộc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[derivative]]
   
  -
  ::đạo hàm theo thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[DEViation]] (TDEV)
   
  -
  ::độ lệch thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[diagram]]
   
  -
  ::đồ thị thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Difference]] [[Of]] [[Arrival]] (TDOA)
   
  -
  ::độ chênh lệch thời gian tới
   
  -
  ::[[time]] [[dilatation]]
   
  -
  ::giãn nở thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[dilatation]] [[factor]]
   
  -
  ::hệ số dãn nở thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[dilation]]
   
  -
  ::sự giãn thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Dilution]] [[Of]] [[Precision]] (TDOP)
   
  -
  ::giảm nhẹ độ chính xác về thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[dissemination]] [[transmitter]]
   
  -
  ::máy phát tân tán thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[diversity]] [[reception]]
   
  -
  ::sự phân tập trong thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[diversity]] [[reception]]
   
  -
  ::sự thu phân tập thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[division]]
   
  -
  ::phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[division]]
   
  -
  ::sự phân chia thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Duplexing]] (TDD)
   
  -
  ::song công chia theo thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Filtering]] (TDF)
   
  -
  ::lọc chia theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[division]] [[multiple]] [[access]]
   
  -
  ::đa truy cập phân chia thời gian-TDMA
   
  -
  ::[[time]] [[division]] [[multiple]] [[access]]
   
  -
  ::đa truy cập phân thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Multiple]] [[Access]] (TDMA)
   
  -
  ::đa truy cập phân chia thời gian-TDMA
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Multiple]] [[Access]] (TDMA)
   
  -
  ::đa truy nhập chia theo thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Multiple]] [[Access]] (TDMA)
   
  -
  ::đa truy nhập phân chia theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[division]] [[multiple]] access-TDMA
   
  -
  ::sự thu phong phú trong thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Multiplex]] (TDM)
   
  -
  ::ghép kênh phân chia theo thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Multiplex]] [[System]] [[or]] [[Transmission]] [[Distortion]] [[Measuring]] [[Set]] (TDMS)
   
  -
  ::Hệ thống ghép kênh chia theo thời gian, Bộ đo méo truyền dẫn
   
  -
  ::[[time]] [[division]] [[multiplexing]]
   
  -
  ::dồn kênh phân thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[division]] [[multiplexing]]
   
  -
  ::dồn theo phân chia thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Multiplexing]] (TDM)
   
  -
  ::trộn kênh phân chia thời gian-TDM
   
  -
  ::[[Time]] [[Division]] [[Switching]] (TDS)
   
  -
  ::chuyển mạch chia theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[domain]]
   
  -
  ::miền thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[domain]]
   
  -
  ::miền thời gian (giải tích Fourier)
   
  -
  ::[[Time]] [[Domain]] [[Analysis]] (TDE)
   
  -
  ::phân tích theo miền thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[domain]] [[data]]
   
  -
  ::kích thước thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[domain]] [[method]] [[of]] [[estimation]]
   
  -
  ::phép đo miền thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[domain]] reflectometer-TDR
   
  -
  ::phản xạ kế vùng thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Domain]] [[Reflectometry]] (TDR)
   
  -
  ::đo phản xạ trong miền thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[drift]]
   
  -
  ::độ trôi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[duration]]
   
  -
  ::khoảng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[effect]]
   
  -
  ::hiệu ứng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[effect]]
   
  -
  ::ảnh hưởng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[element]]
   
  -
  ::phần tử thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[element]]
   
  -
  ::rơle thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[equalization]]
   
  -
  ::sự bù trừ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[error]] [[of]] [[the]] [[clock]]
   
  -
  ::sai lệch thời gian của đồng hồ
   
  -
  ::[[time]] [[evolution]] [[of]] [[packet]]
   
  -
  ::tiến triển theo thời gian của bó (sóng)
   
  -
  ::[[time]] [[factor]]
   
  -
  ::nhân tố thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[factor]]
   
  -
  ::hệ số thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[field]]
   
  -
  ::trường thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[for]] [[changing]] [[of]] [[locomotives]]
   
  -
  ::thời gian thay đầu máy
   
  -
  ::[[Time]] [[for]] [[Completion]]
   
  -
  ::thời gian phải hoàn thành
   
  -
  ::[[time]] [[for]] signal-box [[operation]]
   
  -
  ::thời gian thao tác tín hiệu
   
  -
  ::[[time]] [[for]] [[train]] [[formation]]
   
  -
  ::thời gian thành lập đoàn tàu
   
  -
  ::[[time]] [[frame]]
   
  -
  ::khung thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[frame]]
   
  -
  ::mành thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[fuse]]
   
  -
  ::dây dẫn lửa theo thời gian (mìn)
   
  -
  ::[[time]] [[history]] [[method]]
   
  -
  ::phương pháp lịch sử thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Independent]] [[Escape]] [[Sequence]] (TIES)
   
  -
  ::trình tự thoát không phụ thuộc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[index]]
   
  -
  ::chỉ số thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[indicator]]
   
  -
  ::máy chỉ báo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[interval]]
   
  -
  ::khoảng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[interval]] [[measuring]] [[instrument]]
   
  -
  ::khí cụ đo khoảng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[interval]] [[measuring]] [[instrument]]
   
  -
  ::dụng cụ đo khoảng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[jitter]]
   
  -
  ::biến động theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[jitter]]
   
  -
  ::méo rung theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[lag]]
   
  -
  ::độ trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[lag]]
   
  -
  ::sự trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[lag]]
   
  -
  ::thời gian chậm
   
  -
  ::[[time]] [[lag]]
   
  -
  ::trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[lag]] [[relay]]
   
  -
  ::rơle trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[lapse]] [[survey]]
   
  -
  ::sự xem xét quãng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[law]]
   
  -
  ::luật thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[length]]
   
  -
  ::khoảng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[like]]
   
  -
  ::loại thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[like]] [[vector]]
   
  -
  ::vectơ loại thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[limit]]
   
  -
  ::giới hạn thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[limit]] [[for]] [[loading]]
   
  -
  ::khoảng thời gian cho phép xếp hàng
   
  -
  ::[[time]] [[machine]]
   
  -
  ::máy thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[mark]]
   
  -
  ::ký hiệu thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[mark]]
   
  -
  ::mốc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[mark]] [[generator]]
   
  -
  ::bộ tạo mốc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[marker]]
   
  -
  ::bộ đánh dấu thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[marker]]
   
  -
  ::dấu mốc thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[meter]]
   
  -
  ::máy đo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[modulation]]
   
  -
  ::sự điều biến thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[modulation]]
   
  -
  ::sự điều chế thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Of]] [[Arrival]] (TOA)
   
  -
  ::thời gian tới
   
  -
  ::[[Time]] [[of]] [[Arrival]] [[based]] [[Random]] [[Access]] (TARA)
   
  -
  ::truy nhập ngẫu nhiên dựa trên thời gian tới
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[concrete]] [[hardening]]
   
  -
  ::thời gian kết cứng bê tông
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[concrete]] [[stripping]]
   
  -
  ::thời gian dỡ ván khuôn
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[delivery]]
   
  -
  ::thời gian chuyển giao (thông báo)
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[delivery]]
   
  -
  ::thời gian phân phối
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[event]]
   
  -
  ::thời gian biến cố
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[event]]
   
  -
  ::thời gian sự kiện
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[final]] [[setting]]
   
  -
  ::thời gian đông kết lần cuối (xi măng)
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[firing]]
   
  -
  ::thời gian cháy
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[flight]]
   
  -
  ::thời gian bay
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[haul]]
   
  -
  ::thời gian vận chuyển
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[incidence]] [[of]] [[shock]]
   
  -
  ::thời gian tới của chấn động
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[mixing]]
   
  -
  ::thời gian trộn
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[occurrence]]
   
  -
  ::thời gian xảy ra chấn động (từ nguồn đến chấn tâm)
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[origin]]
   
  -
  ::thời gian gốc
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[origin]]
   
  -
  ::thời gian phát
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[passage]]
   
  -
  ::thời gian đi qua
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[point]] [[operation]]
   
  -
  ::thời gian thao tác ghi
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[relaxation]]
   
  -
  ::thời gian hồi phục
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[relaxation]]
   
  -
  ::thời gian nới
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[setting]]
   
  -
  ::thời gian đông kết
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[succession]] [[of]] [[trains]]
   
  -
  ::thời gian chạy tàu kế tiếp
   
  -
  ::[[Time]] [[of]] [[use]] [[tariff]] (TOU)
   
  -
  ::biểu giá thời gian sử dụng
   
  -
  ::[[time]] [[or]] [[receipt]]
   
  -
  ::thời gian nhận
   
  -
  ::[[time]] [[ordered]] [[system]]
   
  -
  ::trật tự thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[out]]
   
  -
  ::hết thời gian chờ
   
  -
  ::[[time]] [[paradox]]
   
  -
  ::nghịch lý thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[period]]
   
  -
  ::khoảng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[periodic]] [[field]]
   
  -
  ::đường tuần hoàn theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[phase]]
   
  -
  ::pha thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[plus]] [[bonus]] [[wage]] [[system]]
   
  -
  ::trả công theo thời gian có thưởng
   
  -
  ::[[time]] [[processing]] [[system]]
   
  -
  ::hệ xử lý thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[pulse]] [[metering]]
   
  -
  ::định cước thời gian xung
   
  -
  ::[[time]] [[quantum]]
   
  -
  ::lượng tử thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[rate]]
   
  -
  ::định mức thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[rate]]
   
  -
  ::hệ số thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[rate]] [[of]] [[discharge]]
   
  -
  ::mức phóng điện theo thời gian (bình điện)
   
  -
  ::[[time]] [[recorder]]
   
  -
  ::bộ ghi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[recorder]]
   
  -
  ::máy ghi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[recovery]]
   
  -
  ::sự hồi phục thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[redundancy]]
   
  -
  ::tính dư thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[reference]] [[signal]]
   
  -
  ::tín hiệu gốc chuẩn thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[register]]
   
  -
  ::thanh ghi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[relay]]
   
  -
  ::rơle thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[response]]
   
  -
  ::đáp ứng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[sampling]]
   
  -
  ::lấy mẫu thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[savers]]
   
  -
  ::tiết kiệm thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[scale]] (factor)
   
  -
  ::hệ số đổi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[scale]] [[factor]]
   
  -
  ::hệ số thang thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[scale]] [[generator]]
   
  -
  ::sự tạo thang biểu thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[scale]] [[in]] [[synchronism]]
   
  -
  ::chọn thời gian đồng bộ
   
  -
  ::[[time]] [[scale]] [[of]] [[earth]] [[history]]
   
  -
  ::thang thời gian lịch sử trái đất
   
  -
  ::[[time]] [[scale]] [[production]]
   
  -
  ::sự tạo sinh thang (biểu) thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[scale]] [[reading]]
   
  -
  ::đơn vị thang đo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[scale]] [[unit]]
   
  -
  ::thang thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[schedule]] [[control]]
   
  -
  ::điều khiển theo thời gian biểu
   
  -
  ::[[time]] [[selection]]
   
  -
  ::tách theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[separation]]
   
  -
  ::phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[series]]
   
  -
  ::chuỗi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[series]]
   
  -
  ::loạt thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[series]] [[analysis]]
   
  -
  ::phân tích các chuỗi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[series]] [[analysis]]
   
  -
  ::sự phân tích chuỗi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[setting]]
   
  -
  ::sự định thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[shared]] [[control]]
   
  -
  ::điều chỉnh phân thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[sharing]]
   
  -
  ::chia sẻ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[sharing]]
   
  -
  ::hệ phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[sharing]] [[system]]
   
  -
  ::hệ phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[sharing]] [[technique]]
   
  -
  ::kỹ thuật phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[signal]]
   
  -
  ::tín hiệu thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slice]]
   
  -
  ::khoảng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slice]]
   
  -
  ::lát thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slice]]
   
  -
  ::phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slicing]]
   
  -
  ::phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slicing]]
   
  -
  ::sự cắt lát thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slicing]]
   
  -
  ::sự chia lát thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slicing]]
   
  -
  ::sự phân khoảng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slicing]]
   
  -
  ::sự phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slicing]]
   
  -
  ::sự phân lượng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slot]]
   
  -
  ::khe thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slot]]
   
  -
  ::khoảng cách của thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slot]] ([[in]]multiplexing)
   
  -
  ::khe thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Slot]] (TS)
   
  -
  ::khe thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Slot]] [[Interchange]] (TSI)
   
  -
  ::trao đổi khe thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slot]] [[interchanger]]
   
  -
  ::bộ hoán đổi khe thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[slot]] [[pattern]]
   
  -
  ::mẫu khe thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Slot]] [[Sequence]] [[Application]] [[Part]] (TSSAP)
   
  -
  ::phần ứng dụng chuỗi - khe thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[source]]
   
  -
  ::nguồn thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[stamp]]
   
  -
  ::dấu hiệu thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[stamp]]
   
  -
  ::nhãn thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Stamp]] (TS)
   
  -
  ::dấu thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[standard]]
   
  -
  ::chuẩn thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[standard]]
   
  -
  ::mẫu chuẩn thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[step]]
   
  -
  ::bước nhảy thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[study]]
   
  -
  ::định mức thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[switch]]
   
  -
  ::công tắc định thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[switch]]
   
  -
  ::rơle thời gian
   
  -
  ::[[Time]] [[Switch]] [[Module]] (TSM)
   
  -
  ::môđun chuyển mạch thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[switching]]
   
  -
  ::sự chuyển mạch thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[synthesis]]
   
  -
  ::sự tổng hợp thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[tag]]
   
  -
  ::được cấp nhãn thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[to]] [[chopping]]
   
  -
  ::thời gian (tức lúc) cắt
   
  -
  ::[[time]] [[to]] [[crest]]
   
  -
  ::thời gian tới đỉnh
   
  -
  ::[[time]] [[to]] half-value
   
  -
  ::thời gian bán trị (của sóng xung)
   
  -
  ::[[Time]] [[to]] [[Live]] (Internet) (TTL)
   
  -
  ::Thời gian duy trì (Internet)
   
  -
  ::[[time]] [[to]] [[repair]]
   
  -
  ::thời gian để sửa
   
  -
  ::[[time]] [[to]] [[rupture]]
   
  -
  ::thời gian đứt gãy
   
  -
  ::[[Time]] [[To]] [[Try]] Reassignment/Resynchronization (TTR)
   
  -
  ::thời gian thử tái đồng chỉnh/tái đồng bộ
   
  -
  ::[[Time]] [[To]] [[Wait]] [[For]] Realignment/Resynchronization (TWR)
   
  -
  ::Thời gian đợi tái đồng chỉnh/Tái đồng bộ
   
  -
  ::[[time]] [[transfer]] [[equipment]]
   
  -
  ::thiết bị chuyển giao thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[transfer]] [[test]]
   
  -
  ::sự thử chuyển giao thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[translational]] [[invariance]]
   
  -
  ::bất biến tịnh tiến thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[travel]]
   
  -
  ::du ngoạn thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[travelling]]
   
  -
  ::thời gian du ngoạn
   
  -
  ::[[time]] [[unit]]
   
  -
  ::đơn vị thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[used]]
   
  -
  ::hao phí thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[variable]] [[control]]
   
  -
  ::điều chỉnh theo thời gian
   
  -
  ::time-and-motion [[study]]
   
  -
  ::nghiên cứu hoạt động theo thời gian
   
  -
  ::time-clock [[control]]
   
  -
  ::đồng hồ thời gian
   
  -
  ::time-clock [[control]]
   
  -
  ::rơle thời gian
   
  -
  ::[[time-constant]]
   
  -
  ::không đổi (theo thời gian)
   
  -
  ::Time-Correlated [[Associated]] [[particle]] (TCAP)
   
  -
  ::hạt liên kết tương quan thời gian
   
  -
  ::time-current [[characteristics]]
   
  -
  ::đặc tuyến dòng điện-thời gian
   
  -
  ::time-current [[relay]]
   
  -
  ::rơle dòng thời gian
   
  -
  ::time-delay [[circuit]]
   
  -
  ::mạch trễ thời gian
   
  -
  ::time-delay [[fuse]]
   
  -
  ::cầu chì trễ thời gian
   
  -
  ::time-delay [[relay]]
   
  -
  ::rơle trễ thời gian
   
  -
  ::[[time-dependent]]
   
  -
  ::phụ thuộc thời gian
   
  -
  ::time-dependent [[deformation]]
   
  -
  ::biến dạng theo thời gian
   
  -
  ::time-dependent [[maintenance]] [[of]] [[permanent]] [[way]]
   
  -
  ::bảo dưỡng đường sắt theo thời gian
   
  -
  ::time-depth [[chart]]
   
  -
  ::biểu đồ thời gian-độ sâu
   
  -
  ::time-depth [[curve]]
   
  -
  ::đường thời gian-độ sâu
   
  -
  ::time-depth [[graph]]
   
  -
  ::biểu đồ thời gian-độ sâu
   
  -
  ::time-derived [[channel]]
   
  -
  ::kênh theo thời gian
   
  -
  ::time-distance [[curve]]
   
  -
  ::đường thời gian-khoảng cách
   
  -
  ::time-division [[technique]]
   
  -
  ::hiệu suất thời gian
   
  -
  ::time-efficiency [[factor]]
   
  -
  ::khoảng thời gian tự do
   
  -
  ::time-free [[transfer]]
   
  -
  ::khoảng thời gian tự do
   
  -
  ::time-interval [[counter]]
   
  -
  ::bộ đếm khoảng thời gian
   
  -
  ::time-invariant [[system]]
   
  -
  ::hệ thống có thời gian bất biến
   
  -
  ::time-lag [[relay]]
   
  -
  ::rơle thời gian
   
  -
  ::time-locking [[relay]]
   
  -
  ::rơle khóa theo thời gian
   
  -
  ::[[time-maker]]
   
  -
  ::bộ ghi thời gian
   
  -
  ::Time-Multiplexed [[Switch]] (TMS)
   
  -
  ::chuyển mạch ghép thời gian
   
  -
  ::time-of-day [[clock]]
   
  -
  ::đồng hồ thời gian ngày
   
  -
  ::time-of-flight [[method]]
   
  -
  ::phương pháp thời gian bay
   
  -
  ::time-of-flight [[spectrometer]]
   
  -
  ::phổ kế thời gian bay
   
  -
  ::time-of-flight [[spectrum]]
   
  -
  ::phổ của thời gian bay
   
  -
  ::[[time-out]]
   
  -
  ::sự quá thời gian
   
  -
  ::[[time-out]]
   
  -
  ::thời gian chờ
   
  -
  ::[[time-out]]
   
  -
  ::thời gian tạm ngưng
   
  -
  ::time-overcurrent [[relay]]
   
  -
  ::rơle quá dòng thời gian
   
  -
  ::time-pressure [[clock]]
   
  -
  ::đồng hộ thời gian-áp suất
   
  -
  ::time-pressure [[clock]]
   
  -
  ::rơle thời gian-áp suất
   
  -
  ::[[time-rate]]
   
  -
  ::mức thời gian
   
  -
  ::[[time-scale]]
   
  -
  ::trục thời gian
   
  -
  ::time-scale (x) [[axis]]
   
  -
  ::trục thời gian
   
  -
  ::time-scale [[tick]] [[marks]]
   
  -
  ::dấu phân chia thời gian
   
  -
  ::[[time-section]]
   
  -
  ::mặt cắt (theo) thời gian
   
  -
  ::time-series [[analysis]]
   
  -
  ::phân tích chuỗi thời gian
   
  -
  ::[[time-sharing]]
   
  -
  ::chia xẻ thời gian
   
  -
  ::time-sharing [[option]] (TSO)
   
  -
  ::tùy chọn chia sẻ thời gian
   
  -
  ::time-sharing [[system]] (TSS)
   
  -
  ::hệ thống chia sẻ thời gian
   
  -
  ::[[time-sheet]]
   
  -
  ::biểu đồ thời gian
   
  -
  ::[[time-shirt]]
   
  -
  ::sự lệch thời gian
   
  -
  ::time-space [[diagram]]
   
  -
  ::sơ đồ thời gian-không gian
   
  -
  ::time-space-time [[network]]
   
  -
  ::mạng thời gian-không gian-thời gian
   
  -
  ::time-study [[man]]
   
  -
  ::người định mức thời gian
   
  -
  ::[[time-table]]
   
  -
  ::biểu thời gian
   
  -
  ::[[time-tag]]
   
  -
  ::dán nhãn thời gian
   
  -
  ::[[time-tag]]
   
  -
  ::gắn nhãn thời gian
   
  -
  ::time-varying [[field]] [[accelerator]]
   
  -
  ::máy gia tốc trường biến thiên (theo thời gian)
   
  -
  ::time-varying [[parameter]]
   
  -
  ::tham số thay đổi theo thời gian (chương trình)
   
  -
  ::time-varying [[system]]
   
  -
  ::hệ thống diễn biến theo thời gian
   
  -
  ::[[Token]] [[Hold]] [[Time]] (THT)
   
  -
  ::thời gian giữ thẻ bài
   
  -
  ::[[total]] [[break]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cắt hoàn toàn
   
  -
  ::[[total]] [[break]] [[time]]
   
  -
  ::tổng thời gian cắt mạch
   
  -
  ::[[total]] [[editing]] [[time]]
   
  -
  ::tổng thời gian soạn thảo
   
  -
  ::[[total]] [[freezing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian kết đông tổng
   
  -
  ::[[total]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tổng cộng
   
  -
  ::[[total]] [[valid]] [[recording]] [[time]]
   
  -
  ::khoảng thời gian ghi toàn bộ
   
  -
  ::[[touch]] [[dry]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sờ khô
   
  -
  ::[[track]] [[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy cập rãnh ghi
   
  -
  ::[[training]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian huấn luyện
   
  -
  ::[[transfer]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truyền
   
  -
  ::[[transient]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm nhụt
   
  -
  ::[[transient]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tắt dần
   
  -
  ::[[transistor]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển điện
   
  -
  ::[[transit]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển tiếp
   
  -
  ::[[transit]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vượt qua quãng
   
  -
  ::[[transit]] [[time]] [[device]]
   
  -
  ::dụng cụ thời gian vượt quãng
   
  -
  ::[[transit]] [[time]] [[diode]]
   
  -
  ::đi-ốt thời gian vượt quãng
   
  -
  ::[[transit]] [[time]] [[filter]]
   
  -
  ::bộ lọc thời gian vượt quãng
   
  -
  ::[[transit]] [[time]] [[filtering]]
   
  -
  ::sự lọc thời gian vượt quãng
   
  -
  ::[[transit]] [[time]] [[of]] [[network]] [[segment]]
   
  -
  ::thời gian chuyển (giao) qua đoạn mạng viễn thông
   
  -
  ::[[transit]] [[time]] [[of]] [[network]] [[segment]]
   
  -
  ::thời gian chuyển (giao) qua khâu mạng viễn thông
   
  -
  ::[[transit]] [[time]] [[tube]]
   
  -
  ::đèn có thời gian vượt quãng
   
  -
  ::[[transition]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển tiếp
   
  -
  ::[[translating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dịch
   
  -
  ::[[translation]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian biên dịch
   
  -
  ::[[transmission]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truyền
   
  -
  ::[[trapped]] [[plasma]] [[avalanche]] [[time]] [[transit]] [[diode]]
   
  -
  ::đi-ốt thời gian vượt quãng thác bẫy plasma
   
  -
  ::[[travel]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian di chuyển
   
  -
  ::[[travel]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đi lại
   
  -
  ::[[traveling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dịch chuyển
   
  -
  ::[[travelling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chạy
   
  -
  ::[[travelling]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dịch chuyển
   
  -
  ::[[trough]] [[of]] [[a]] [[time]] [[series]]
   
  -
  ::cực tiểu của chuỗi thời gian
   
  -
  ::TSO ([[time]]sharing [[option]])
   
  -
  ::sự lựa chọn chia sẻ thời gian
   
  -
  ::TSO ([[time]]sharing [[option]])
   
  -
  ::tùy chọn dùng chung thời gian
   
  -
  ::TSS ([[time]]sharing [[system]])
   
  -
  ::hệ thống chia sẻ thời gian
   
  -
  ::TSS ([[time]]sharing [[system]])
   
  -
  ::hệ thống dùng chung thời gian
   
  -
  ::turn-around [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản hồi
   
  -
  ::turn-off [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngắt
   
  -
  ::turn-on [[stability]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ổn định mở máy
   
  -
  ::turn-on [[time]]
   
  -
  ::thời gian đóng máy
   
  -
  ::[[turnround]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian quay vòng
   
  -
  ::two-way [[time]]
   
  -
  ::thời gian đường kép (phản xạ sóng địa chấn)
   
  -
  ::[[unavailability]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không khả dụng
   
  -
  ::[[unavailable]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bất khả dụng
   
  -
  ::[[unavailable]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chưa sẵn sàng
   
  -
  ::[[unfixed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không định mức
   
  -
  ::[[unit]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đơn vị
   
  -
  ::[[Universal]] [[Coordinated]] [[Time]] (UCT)
   
  -
  ::thời gian phối hợp toàn cầu
   
  -
  ::[[unscheduled]] down-time
   
  -
  ::thời gian ngừng đột xuất
   
  -
  ::[[up]] [[hole]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản hồi của sóng (trở lại mặt đất)
   
  -
  ::[[use]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::sự sử dụng thời gian
   
  -
  ::[[utilization]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sử dụng
   
  -
  ::[[Variable]] [[Bit]] Rate-Non-Real-Time (ATM) (VBR-NRT)
   
  -
  ::Tốc độ bít thay đổi không thời gian thực (ATM)
   
  -
  ::[[Variable]] [[Bit]] Rate-Real-Time (ATM) (VBR-NRT)
   
  -
  ::Tốc độ bít thay đổi thời gian thực (ATM)
   
  -
  ::[[variable]] [[time]] [[scale]]
   
  -
  ::thang thời gian thay đổi
   
  -
  ::[[variation]] [[in]] [[accordance]] [[with]] [[the]] [[time]] [[of]] [[]]...
   
  -
  ::biến đổi theo thời gian của ...
   
  -
  ::[[velocity]] [[time]] [[diagram]]
   
  -
  ::biểu đồ vận tốc thời gian
   
  -
  ::[[vertical]] [[time]] [[propagation]]
   
  -
  ::thời gian truyền thẳng đứng
   
  -
  ::[[virtual]] [[processing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian xử lý ảo
   
  -
  ::[[virtual]] [[wait]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chờ ảo
   
  -
  ::[[wagon]] [[demurrage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bốc dỡ chậm
   
  -
  ::[[waiting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đợi (máy điện thoại)
   
  -
  ::[[wall]] [[clock]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực
   
  -
  ::[[wall]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực
   
  -
  ::warm-up [[time]]
   
  -
  ::thời gian nóng lên
   
  -
  ::[[wavelength]] [[Time]] [[Division]] [[Multiplexing]] (WTDM)
   
  -
  ::ghép kênh chia thời gian theo bước sóng
   
  -
  ::[[word]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian từ
   
  -
  ::worked-off [[time]]
   
  -
  ::thời gian đã sử dụng
   
  -
  ::[[working]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm việc
   
  -
  ::[[working]] [[time]] [[reserve]]
   
  -
  ::dự trữ thời gian làm việc
   
  -
  ::[[Works]], [[Time]] [[for]] [[Completion]] [[of]]
   
  -
  ::thời gian phải hoàn thành công trình
   
  -
  ::[[write]] [[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu kỳ ghi
   
  -
  ::[[write]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ghi
   
  -
  ::[[writing]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ghi
   
  -
  === Kinh tế ===
   
  -
  =====chu kỳ=====
   
  - 
  -
  =====giờ=====
   
  - 
  -
  =====thời gian=====
   
  -
  ::[[abstract]] [[labour]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lao động trừu tượng
   
  -
  ::[[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đi (để đi tới một địa điểm...)
   
  -
  ::[[access]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian truy cập
   
  -
  ::[[actual]] [[flying]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bay thực tế
   
  -
  ::[[air]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phát sóng (chương trình quảng cáo)
   
  -
  ::[[air]] [[time]] [[buyer]]
   
  -
  ::người mua thời gian phát sóng (quảng cáo)
   
  -
  ::[[allowed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian được dung nhận
   
  -
  ::[[allowed]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng sản xuất được hưởng lương
   
  -
  ::[[anticipated]] [[time]] [[of]] [[shipment]]
   
  -
  ::thời gian bốc hàng dự kiến
   
  -
  ::[[appropriation]] [[of]] [[labour]] [[time]]
   
  -
  ::sự chiếm dụng thời gian lao động
   
  -
  ::[[arrival]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đến (của tàu hoặc hàng)
   
  -
  ::[[attendance]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hiện diện
   
  -
  ::[[attendance]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hiện diện (của người lao động ở nơi làm việc)
   
  -
  ::[[available]] [[labour]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lao động khả dụng
   
  -
  ::[[award]] [[a]] [[stated]] [[time]] [[]] ([[to]]...)
   
  -
  ::quyết thầu vào thời gian đã định
   
  -
  ::[[beer]] [[storage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lên men bia
   
  -
  ::[[best]] [[time]] [[available]]
   
  -
  ::có được thời gian quảng cáo tốt nhất
   
  -
  ::[[block]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đi
   
  -
  ::[[blood]] [[clotting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đông máu
   
  -
  ::[[breakdown]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngưng việc
   
  -
  ::breaking-down [[time]]
   
  -
  ::thời gian chỉnh lý sau khi hoàn thành
   
  -
  ::breaking-down [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngưng việc
   
  -
  ::[[British]] [[Summer]] [[Time]]
   
  -
  ::Thời gian Mùa hạ Anh
   
  -
  ::[[calendar]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian theo lịch
   
  -
  ::[[commercial]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tiết mục quảng cáo
   
  -
  ::[[compile]] [[and]] [[run]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian biên dịch và vận hành
   
  -
  ::[[computer]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tính của máy vi tính
   
  -
  ::[[constant]] [[service]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phục vụ cố định
   
  -
  ::[[contact]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dừng xe để bốc dỡ (trong vận tải xe hơi)
   
  -
  ::[[cumulative]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian (quảng cáo) tính dồn
   
  -
  ::[[cycle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chu kỳ
   
  -
  ::[[daily]] [[job]] [[time]] [[report]]
   
  -
  ::báo cáo thời gian làm việc hàng ngày
   
  -
  ::[[daily]] [[time]] [[card]]
   
  -
  ::thẻ đăng ký thời gian làm việc mỗi ngày
   
  -
  ::[[daily]] [[time]] [[report]]
   
  -
  ::báo cáo thời gian công tác hàng ngày
   
  -
  ::[[dead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chết
   
  -
  ::[[delivery]] [[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian cách khoảng giao hàng
   
  -
  ::[[discretionary]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm việc tùy ý (của người quản lý)
   
  -
  ::[[down]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy hỏng (không hoạt động)
   
  -
  ::[[downtime]] ([[down]]time)
   
  -
  ::thời gian vô dụng
   
  -
  ::[[effective]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hữu hiệu
   
  -
  ::[[effective]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tiêu hao thực tế
   
  -
  ::[[estimated]] [[time]] [[of]] [[arrival]]
   
  -
  ::thời gian đến dự kiến (của tàu, hàng...)
   
  -
  ::[[estimated]] [[time]] [[of]] [[arrival]]
   
  -
  ::thời gian đến ước chừng
   
  -
  ::[[estimated]] [[time]] [[of]] [[departure]]
   
  -
  ::thời gian rời bến dự kiến (của tàu bè)
   
  -
  ::[[estimated]] [[time]] [[of]] [[departure]]
   
  -
  ::thời gian rời bến dự kiến (của tàu, hàng)
   
  -
  ::[[expected]] [[time]] [[of]] [[arrival]]
   
  -
  ::thời gian đến dự kiến (của tàu)
   
  -
  ::[[extension]] [[of]] [[time]] [[for]] [[payment]]
   
  -
  ::sự kéo dài thời gian trả tiền
   
  -
  ::[[external]] [[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng việc vì lý do bên ngoài
   
  -
  ::[[forwarding]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển đi (hàng hóa)
   
  -
  ::[[free]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sử dụng miễn phí
   
  -
  ::[[full]] [[time]] [[equivalent]]
   
  -
  ::tương đương toàn thời gian
   
  -
  ::full- [[time]] [[worker]]
   
  -
  ::công nhân làm việc cả thời gian
   
  -
  ::full-time [[contract]]
   
  -
  ::hợp đồng làm việc toàn thời gian
   
  -
  ::full-time [[director]]
   
  -
  ::giám đốc làm việc toàn thời gian
   
  -
  ::full-time [[employee]]
   
  -
  ::nhân viên làm việc toàn thời gian
   
  -
  ::full-time [[employment]]
   
  -
  ::việc làm toàn thời gian
   
  -
  ::full-time [[job]]
   
  -
  ::công việc toàn thời gian
   
  -
  ::full-time [[officer]]
   
  -
  ::công chức làm việc toàn thời gian
   
  -
  ::full-time [[work]]
   
  -
  ::việc làm toàn thời gian
   
  -
  ::full-time [[worker]]
   
  -
  ::công nhân làm toàn thời gian
   
  -
  ::[[ground]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngồi chờ
   
  -
  ::half-time [[job]]
   
  -
  ::việc làm bán thời gian
   
  -
  ::[[housewife]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian của bà nội trợ
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nghỉ chờ việc
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng việc
   
  -
  ::[[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vô ích
   
  -
  ::[[idle]] [[time]] [[cost]]
   
  -
  ::phí tổn thời gian ngừng việc
   
  -
  ::[[in]] [[proportion]] [[to]] [[time]]
   
  -
  ::theo tỷ lệ thời gian
   
  -
  ::[[ineffective]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian không sử dụng
   
  -
  ::[[job]] [[time]] [[card]]
   
  -
  ::thẻ thời gian làm việc
   
  -
  ::[[lapse]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::sự mất hiệu lực theo thời gian
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chờ hàng
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chở hàng
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuẩn bị chở
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian dẫn khách
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đưa vào sản xuất
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian gom hàng
   
  -
  ::[[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực hiện (giao hàng)
   
  -
  ::[[lost]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bỏ mất
   
  -
  ::[[lost]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lãng phí
   
  -
  ::[[lost]] [[time]] [[allowance]]
   
  -
  ::trợ cấp trong thời gian tìm việc mới
   
  -
  ::[[machine]] [[ancillary]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phụ trợ của máy
   
  -
  ::[[machine]] [[down]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy hỏng
   
  -
  ::[[machine]] [[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian máy nhàn rỗi
   
  -
  ::[[machine]] [[idle]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian ngừng máy
   
  -
  ::[[machine]] [[time]] [[estimating]]
   
  -
  ::sự ước tính thời gian hoạt động của máy
   
  -
  ::[[make]] [[up]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thu hồi vốn
   
  -
  ::[[minimum]] [[connecting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nối chuyến tối thiểu
   
  -
  ::[[minimum]] [[operating]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vận chuyển tối thiểu
   
  -
  ::[[new]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian mới
   
  -
  ::[[non]] [[production]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhàn rỗi
   
  -
  ::[[non]] [[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian nhàn rỗi
   
  -
  ::[[non]] [[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phi sinh lợi
   
  -
  ::non-operation [[time]]
   
  -
  ::thời gian không kinh doanh
   
  -
  ::[[normal]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian bình thường
   
  -
  ::[[odd]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian để không
   
  -
  ::off-peak [[time]]
   
  -
  ::thời gian vắng khách
   
  -
  ::on-call [[time]] [[pay]]
   
  -
  ::tiền lương theo thời gian chờ lệnh
   
  -
  ::part-time [[contract]]
   
  -
  ::hợp đồng làm việc không toàn thời gian
   
  -
  ::part-time [[work]]
   
  -
  ::công việc một phần thời gian
   
  -
  ::[[payment]] [[at]] [[a]] [[fixed]] [[future]] [[time]]
   
  -
  ::trả tiền vào một thời gian tương lai quy định
   
  -
  ::[[payment]] [[by]] [[time]]
   
  -
  ::phương thức trả lương theo thời gian
   
  -
  ::[[payment]] [[by]] [[time]]
   
  -
  ::trả lương theo thời gian
   
  -
  ::[[permanent]] full-time [[contract]]
   
  -
  ::hợp đồng làm việc toàn thời gian không xác định
   
  -
  ::[[person]] [[on]] [[short]] [[time]]
   
  -
  ::người làm việc không toàn thời gian
   
  -
  ::[[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian hữu ích (của một máy tính)
   
  -
  ::[[productive]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian khai thác
   
  -
  ::[[rate]] [[of]] [[time]] [[preference]]
   
  -
  ::suất ưa thích thời gian
   
  -
  ::[[reaction]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản ứng
   
  -
  ::[[reaction]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian phản ứng, thời gian khởi động
   
  -
  ::[[real]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thực
   
  -
  ::[[replacement]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tái cấp
   
  -
  ::[[reverse]] [[time]] [[table]]
   
  -
  ::bảng đảo thời gian
   
  -
  ::round-trip [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển đi và về
   
  -
  ::round-trip [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyến đi về
   
  -
  ::round-trip [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyến hàng chở khứ hồi
   
  -
  ::[[run]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian vận hành
   
  -
  ::[[save]] [[time]]
   
  -
  ::tiết kiệm thời gian
   
  -
  ::[[save]] [[time]] (to...)
   
  -
  ::tiết kiệm thời gian
   
  -
  ::set-up [[time]]
   
  -
  ::thời gian điều chỉnh (máy)
   
  -
  ::[[shopping]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian (dành cho việc) mua sắm
   
  -
  ::short-time [[working]]
   
  -
  ::sự làm việc một phần thời gian
   
  -
  ::[[standard]] [[labour]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lao động tiêu chuẩn
   
  -
  ::[[standard]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuẩn
   
  -
  ::[[standard]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian tiêu chuẩn
   
  -
  ::standard-time [[system]]
   
  -
  ::chế độ thời gian chuẩn
   
  -
  ::standard-time [[system]]
   
  -
  ::chế độ thời gian chuẩn (của công nhân công nghiệp...)
   
  -
  ::standard-time [[work]] [[contract]]
   
  -
  ::hợp đồng làm việc theo thời gian tiêu chuẩn
   
  -
  ::[[surplus]] [[labour]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian lao động thặng dư
   
  -
  ::[[takeover]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian thay thế sản phẩm
   
  -
  ::temperature-time [[combination]]
   
  -
  ::sự phối hợp giữa nhiệt độ và thời gian
   
  -
  ::temperature-time [[relationship]]
   
  -
  ::sự quan hệ về nhiệt độ và thời gian
   
  -
  ::[[time]] ([[and]]motion) [[study]]
   
  -
  ::nghiên cứu thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[after]] [[sight]]
   
  -
  ::thời gian bao nhiêu ngày sau khi trình phiếu
   
  -
  ::[[time]] [[and]] [[a]] quarter/half
   
  -
  ::thời gian làm thêm
   
  -
  ::[[time]] [[and]] [[elasticity]]
   
  -
  ::thời gian và sức co giãn
   
  -
  ::[[time]] [[and]] [[method]] [[study]]
   
  -
  ::sự nghiên cứu về thời gian và phương pháp
   
  -
  ::[[time]] [[and]] [[motion]] [[study]]
   
  -
  ::nghiên cứu động tác và thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[barred]]
   
  -
  ::thời gian hết hiệu lực
   
  -
  ::[[time]] [[buying]]
   
  -
  ::sự mua thời gian quảng cáo
   
  -
  ::[[time]] [[card]]
   
  -
  ::phiếu thời gian thao tác
   
  -
  ::[[time]] [[consuming]]
   
  -
  ::hao phí thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[deepening]]
   
  -
  ::sự tận dụng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[discount]]
   
  -
  ::bớt giá theo thời gian (mua, quảng cáo)
   
  -
  ::[[time]] [[discount]]
   
  -
  ::chiết khấu, bớt giá theo thời gian (mua quảng cáo)
   
  -
  ::[[time]] [[element]]
   
  -
  ::yếu tố thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[frame]]
   
  -
  ::phạm vi kéo dài của thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[frame]]
   
  -
  ::phạm vi kéo dài của thời gian, lát thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[lag]]
   
  -
  ::sự chậm trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[lag]]
   
  -
  ::sự chậm trễ thời gian, độ trễ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[management]]
   
  -
  ::quản lý thời gian làm việc
   
  -
  ::[[time]] [[management]]
   
  -
  ::sự quản lý thời gian làm việc (của cá nhân)
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[demurrage]]
   
  -
  ::thời gian trễ hạn
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[effect]]
   
  -
  ::thời gian hữu hiệu
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[in]] [[lieu]]
   
  -
  ::thời gian nghỉ bù
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[payment]]
   
  -
  ::thời gian trả tiền
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[shipment]]
   
  -
  ::thời gian chở
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[shipment]]
   
  -
  ::thời gian chở, kỳ hạn xếp chở (hàng hóa)
   
  -
  ::[[time]] [[on]] [[demurrage]]
   
  -
  ::thời gian trễ hạn
   
  -
  ::[[time]] [[out]]
   
  -
  ::thời gian chờ đợi
   
  -
  ::[[time]] [[out]]
   
  -
  ::thời gian tạm dừng, tạm nghỉ ngưng việc
   
  -
  ::[[time]] [[preference]]
   
  -
  ::sự thích thời gian hơn
   
  -
  ::[[time]] [[rate]]
   
  -
  ::tiền công theo thời gian (chứ không theo sản phẩm)
   
  -
  ::[[time]] [[saving]] [[bonus]]
   
  -
  ::tiền thưởng tiết kiệm thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[saving]] [[bonus]]
   
  -
  ::tiền thưởng vượt mức thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[schedule]]
   
  -
  ::bảng tiến độ thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[schedule]]
   
  -
  ::thời gian biểu
   
  -
  ::[[time]] [[segment]]
   
  -
  ::phân đoạn thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[segment]]
   
  -
  ::phân đoạn thời gian (chương trình quảng cáo)
   
  -
  ::[[time]] [[series]]
   
  -
  ::dãy số liệu theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[series]]
   
  -
  ::những số liệu theo chuỗi thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[series]] [[analysis]]
   
  -
  ::phân tích dãy số theo thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[sheet]]
   
  -
  ::bảng tính thời gian bốc dỡ
   
  -
  ::[[time]] [[sheet]]
   
  -
  ::thời gian biểu bốc dỡ
   
  -
  ::[[time]] [[study]]
   
  -
  ::nghiên cứu thời gian (lao động)
   
  -
  ::[[time]] [[to]] [[market]]
   
  -
  ::thời gian đưa ra thị trường
   
  -
  ::[[time]] [[utility]]
   
  -
  ::hiệu dụng thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[value]]
   
  -
  ::giá trị thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[value]]
   
  -
  ::trị giá thời gian
   
  -
  ::[[time]] [[value]] [[of]] [[money]]
   
  -
  ::giá trị theo thời gian của tiền
   
  -
  ::[[time]] [[volume]] [[rate]]
   
  -
  ::giá cước thời gian
   
  -
  ::[[time-barred]]
   
  -
  ::thời gian hết hiệu lực (pháp định)
   
  -
  ::[[time-barred]]
   
  -
  ::thời gian kháng biện
   
  -
  ::[[time-lag]]
   
  -
  ::độ trễ thời gian
   
  -
  ::[[time-out]]
   
  -
  ::thời gian chờ đợi (khi máy tính đang vận hành)
   
  -
  ::[[time-saving]]
   
  -
  ::có thể tiết kiệm được thời gian
   
  -
  ::time-series [[analysis]]
   
  -
  ::phân tích những số liệu theo chuỗi thời gian
   
  -
  ::[[time-sharing]]
   
  -
  ::phân chia thời gian
   
  -
  ::time-wage [[earner]]
   
  -
  ::người hưởng lương theo thời gian, theo giờ
   
  -
  ::time-weighted [[return]]
   
  -
  ::thu nhập gia quyền thời gian
   
  -
  ::[[timetable]] ([[time]]table)
   
  -
  ::thời gian biểu
   
  -
  ::[[total]] [[travel]] [[time]]
   
  -
  ::tổng thời gian đi lại
   
  -
  ::[[training]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đào tạo
   
  -
  ::[[turn]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sắp hàng chờ
   
  -
  ::[[turn]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian sắp hàng chờ (của các tàu ở cảng)
   
  -
  ::[[turnround]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chuyển cảng
   
  -
  ::[[turnround]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đậu lại
   
  -
  ::[[voyage]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian của chuyến đi biển
   
  -
  ::[[waiting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian chờ đợi
   
  -
  ::[[waiting]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian đợi
   
  -
  ::[[working]] [[time]]
   
  -
  ::thời gian làm việc
   
  -
  =====thời gian, thời hạn, kỳ hạn=====
   
  - 
  -
  =====thời hạn=====
   
  -
  ::check-in [[time]]
   
  -
  ::thời hạn đăng ký lấy chỗ
   
  -
  ::check-out [[time]]
   
  -
  ::thời hạn trả phòng
   
  -
  ::[[contractual]] [[limits]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::thời hạn theo quy định hợp đồng
   
  -
  ::[[exceed]] [[the]] [[time]] [[limit]] (to...)
   
  -
  ::vượt quá thời hạn
   
  -
  ::just-in-time [[production]]
   
  -
  ::sự sản xuất đúng thời hạn
   
  -
  ::[[lay]] [[time]]
   
  -
  ::thời hạn bốc dỡ hàng
   
  -
  ::[[lay]] [[time]] (laytime)
   
  -
  ::thời hạn bốc dỡ hàng
   
  -
  ::[[legal]] [[limits]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::thời hạn pháp định
   
  -
  ::[[processing]] [[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời hạn đưa ra
   
  -
  ::[[processing]] [[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời hạn phát động
   
  -
  ::[[processing]] [[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời hạn tung ra
   
  -
  ::[[procurement]] [[lead]] [[time]]
   
  -
  ::thời hạn cung cấp
   
  -
  ::[[specific]] [[period]] [[of]] [[time]]
   
  -
  ::thời hạn quy định
   
  -
  ::[[strict]] [[time]] [[limit]]
   
  -
  ::thời hạn chính xác
   
  -
  ::[[time]] [[order]]
   
  -
  ::quyết lệnh về thời hạn trả tiền
   
  -
  ::[[time]] [[risk]]
   
  -
  ::rủi ro thời hạn
   
  -
  ::[[time]] [[to]] [[market]]
   
  -
  ::thời hạn đưa ra thị trường
   
  -
  ::[[within]] [[the]] [[prescribed]] [[time]]
   
  -
  ::trong những thời hạn quy định
   
  -
  =====thời kỳ=====
   
  -
  ::[[aging]] [[time]]
   
  -
  ::thời kỳ chín
   
  -
  ::[[hard]] [[time]]
   
  -
  ::thời kỳ khó khăn
   
  -
  ::[[time]] [[of]] [[crisis]]
   
  -
  ::thời kỳ khủng hoảng
   
  -
  ::[[time]] [[to]] [[time]] [[comparison]]
   
  -
  ::sự so sánh (mức phí sinh hoạt) giữa những thời kỳ khác nhau
   
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====Period, interval, stretch, spell, patch: I was goingthrough a bad time when we last met.=====
   
  - 
  -
  =====Period, interval,stretch, while, span, space, term, duration: It is a long timesince I have seen you. In the time I took to write this, she hadvanished. 3 hour; point, moment: What time is it? At what timeis our appointment?=====
   
  - 
  -
  =====Age, period, epoch, era, lifetime,heyday, day(s): The novel is set in the time of the Caesars.=====
   
  - 
  -
  =====Opportunity, chance, occasion: You must make time to visit yourmother.=====
   
  - 
  -
  =====Experience: I had a wonderful time at your party.=====
   
  - 
  -
  =====Tempo, beat, rhythm, metre, measure: They are playing 'TeddyBears' Picnic' in march time.=====
   
  - 
  -
  =====Ease, leisure; convenience:He'll be there in his own time.=====
   
  - 
  -
  =====Often, times. life, things,circumstance, conditions, everything, culture, mores, habits,values: How times have changed since we were young!=====
   
  - 
  -
  =====Aheadof time. (bright and) early, prematurely, beforehand, in goodtime: He arrived ahead of time and had to wait.=====
   
  - 
  -
  =====All thetime. always, ever, constantly, continuously, continually,perpetually, at all times, without surcease, unceasingly:Mother is after me all the time to do my homework.=====
   
  - 
  -
  =====At onetime. a once, once upon a time, on one occasion, previously, indays of yore, formerly, heretofore, in the (good) old days: Atone time you thought me beautiful. b simultaneously, (all) atonce, at the same time, together, all together, in unison: Thecar can only carry five people at one time.=====
   
  - 
  -
  =====At the sametime. a all the same, nonetheless, yet, even so, but, however,be that as it may, nevertheless, notwithstanding, just the same:I love her; at the same time, I cannot live with her. b See 12(b), above.=====
   
  - 
  -
  =====At times. from time to time, occasionally,(every) now and then, once in a while, on occasion, every sooften, at intervals, sometimes, Colloq every so often: Attimes, Ingrid would come over and cook dinner for me.=====
   
  - 
  -
  =====Behindthe times. old-fashioned, outdated, dated, outmoded, antiquated,pass‚, obsolescent, obsolete, Colloq old hat, dead: Isn't 'TheLambeth Walk' a bit behind the times?=====
   
  - 
  -
  =====For the time being.for now, for the present, for the moment, meanwhile,temporarily, pro tempore, pro tem, Archaic for the nonce: Hehas been appointed chairman for the time being.=====
   
  - 
  -
  =====In no time.at once, forthwith, straightaway, immediately, quickly,speedily, without delay, swiftly: The pizza we ordered wasdelivered in no time.=====
   
  - 
  -
  =====In time. a in timely fashion, early,in good time, in the nick of time: The doctor arrived in timeto save the baby. b soon, one of these days, sometime, someday,one day, eventually, sooner or later, anon: In time, peoplemight be living on the moon.=====
   
  - 
  -
  =====On time. a punctually, on thedot, in good time: He is never on time for his appointments. bin instalments, on terms, on account, on credit, Colloq Brit onthe never-never, on hire purchase or h.p.: We bought the car ontime.=====
   
  - 
  -
  =====Take (one's) time. dawdle, dilly-dally, shilly-shally,delay, linger, loiter: He's certainly taking his time with hisreport.=====
   
  - 
  -
  =====Time and again. again (and again), repeatedly, (overand) over again, time and time again, time after time,frequently, often, many times, on many occasions: Time andagain I warned him he'd get a ticket if he parked there.=====
   
  - 
  -
  =====V.=====
   
  - 
  -
  =====Schedule, set, regulate, control: The trains are timedto arrive five minutes apart.=====
   
  - 
  -
  =====Schedule, set, organize,adjust, fix: She timed her entrance to coincide exactly withthe crash of the cymbals.=====
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N. & v.=====
   
  -
  =====N.=====
   
  - 
  -
  =====The indefinite continued progress of existence,events, etc., in past, present, and future regarded as a whole.2 a the progress of this as affecting persons or things (stoodthe test of time). b (Time) (in full Father Time) thepersonification of time, esp. as an old man with a scythe andhourglass.=====
   
  - 
  -
  =====A more or less definite portion of time belongingto particular events or circumstances (the time of the Plague;prehistoric times; the scientists of the time).=====
   
  - 
  -
  =====An allotted,available, or measurable portion of time; the period of time atone's disposal (am wasting my time; had no time to visit; howmuch time do you need?).=====
   
  - 
  -
  =====A point of time esp. in hours andminutes (the time is 7.30; what time is it?).=====
   
  - 
  -
  =====(prec. by a) anindefinite period (waited for a time).=====
   
  - 
  -
  =====Time or an amount oftime as reckoned by a conventional standard (the time allowed isone hour; ran the mile in record time; eight o'clock New Yorktime).=====
   
  - 
  -
  =====A an occasion (last time I saw you). b an event oroccasion qualified in some way (had a good time).=====
   
  - 
  -
  =====A moment ordefinite portion of time destined or suitable for a purpose etc.(now is the time to act; shall we fix a time?).=====
   
  - 
  -
  =====(in pl.)expressing multiplication (is four times as old; five times sixis thirty).=====
   
  - 
  -
  =====A lifetime (will last my time).=====
   
  - 
  -
  =====(in sing. orpl.) a the conditions of life or of a period (hard times; timeshave changed). b (prec. by the) the present age, or that beingconsidered.=====
   
  - 
  -
  =====Colloq. a prison sentence (is doing time).=====
   
  - 
  -
  =====An apprenticeship (served his time).=====
   
  - 
  -
  =====A period of gestation.16 the date or expected date of childbirth (is near her time) orof death (my time is drawing near).=====
   
  - 
  -
  =====Measured time spent inwork (put them on short time).=====
   
  - 
  -
  =====A any of several rhythmicpatterns of music (in waltz time). b the duration of a note asindicated by a crotchet, minim, etc.=====
   
  - 
  -
  =====Brit. the moment atwhich the opening hours of a public house end.=====
   
  - 
  -
  =====V.tr.=====
   
  - 
  -
  =====Choose the time or occasion for (time your remarks carefully).2 do at a chosen or correct time.=====
   
  - 
  -
  =====Arrange the time of arrivalof.=====
   
  - 
  -
  =====Ascertain the time taken by (a process or activity, or aperson doing it).=====
   
  - 
  -
  =====Regulate the duration or interval of; settimes for (trains are timed to arrive every hour).=====
   
  - 
  -
  =====Constantly (nags all the time).=====
   
  - 
  -
  =====At all times(leaves a light on all the time). at one time 1 in or during aknown but unspecified past period.=====
   
  - 
  -
  =====Simultaneously (ran threebusinesses at one time). at the same time 1 simultaneously; ata time that is the same for all.=====
   
  - 
  -
  =====Nevertheless (at the sametime, I do not want to offend you). at a time separately in thespecified groups or numbers (came three at a time). at timesoccasionally, intermittently. before time (usu. prec. by not)before the due or expected time. before one's time prematurely(old before his time). for the time being for the present;until some other arrangement is made. half the time colloq. asoften as not. have no time for 1 be unable or unwilling tospend time on.=====
   
  - 
  -
  =====Dislike. have the time 1 be able to spend thetime needed.=====
   
  - 
  -
  =====Know from a watch etc. what time it is. have atime of it undergo trouble or difficulty. in no (or less thanno) time 1 very soon.=====
   
  - 
  -
  =====Very quickly. in one's own good timeat a time and a rate decided by oneself. in one's own timeoutside working hours. in time 1 not late, punctual (was intime to catch the bus).=====
   
  - 
  -
  =====Eventually (in time you may agree).3 in accordance with a given rhythm or tempo, esp. of music. inone's time at or during some previous period of one's life (inhis time he was a great hurdler). keep good (or bad) time 1 (ofa clock etc.) record time accurately (or inaccurately).=====
   
  - 
  -
  =====Behabitually punctual (or not punctual). keep time move or singetc. in time. know the time of day be well informed. lose notime (often foll. by in + verbal noun) act immediately (lost notime in cashing the cheque). not before time not too soon;timely. no time colloq. a very short interval (it was no timebefore they came). out of time unseasonable; unseasonably.pass the time of day colloq. exchange a greeting or casualremarks. time after time 1 repeatedly, on many occasions.=====
   
  - 
  -
  =====Inmany instances. time and (or time and time) again on manyoccasions. time and a half a rate of payment for work at oneand a half times the normal rate. time-and-motion (usu.attrib.) concerned with measuring the efficiency of industrialand other operations. time bomb a bomb designed to explode at apre-set time. time capsule a box etc. containing objectstypical of the present time, buried for discovery in the future.time clock 1 a clock with a device for recording workers' hoursof work.=====
   
  - 
  -
  =====A switch mechanism activated at pre-set times by abuilt-in clock. time-consuming using much or too much time.time exposure the exposure of photographic film for longer thanthe maximum normal shutter setting. time factor the passage oftime as a limitation on what can be achieved. time-fuse a fusecalculated to burn for or explode at a given time.time-honoured esteemed by tradition or through custom. timeimmemorial (or out of mind) a longer time than anyone canremember or trace. time-lag an interval of time between anevent, a cause, etc. and its effect. time-lapse (ofphotography) using frames taken at long intervals to photographa slow process, and shown continuously as if at normal speed.time-limit the limit of time within which a task must be done.the time of day the hour by the clock. time off time for restor recreation etc. the time of one's life a period or occasionof exceptional enjoyment. time out esp. US 1 a briefintermission in a game etc.=====
   
  - 
  -
  ====== time off. time-scale the timeallowed for or taken by a sequence of events in relation to abroader period of time. time-served having completed a periodof apprenticeship or training. time-server a person who changeshis or her view to suit the prevailing circumstances, fashion,etc. time-share a share in a property under a time-sharingscheme. time-sharing 1 the operation of a computer system byseveral users for different operations at one time.=====
   
  - 
  -
  =====The useof a holiday home at agreed different times by several jointowners. time sheet a sheet of paper for recording hours of worketc. time signal an audible (esp. broadcast) signal orannouncement of the exact time of day. time signature Mus. anindication of tempo following a clef, expressed as a fractionwith the numerator giving the number of beats in each bar andthe denominator giving the duration of each beat. time switch aswitch acting automatically at a pre-set time. time warp animaginary distortion of space in relation to time, wherebypersons or objects of one age can be moved to another. time wasthere was a time (time was when I could do that). time-workwork paid for by the time it takes. time-worn impaired by age.time zone a range of longitudes where a common standard time isused . [OE tima f. Gmc]=====
   
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Vật lý]][[Category:Điện]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
   
  -
  ==Các từ liên quan==
   
  -
  ===Từ đồng nghĩa===
   
  -
  =====noun=====
   
  -
  :[[age]] , [[allotment]] , [[bit]] , [[bout]] , [[chronology]] , [[clock]] , [[continuance]] , [[date]] , [[day]] , [[duration]] , [[epoch]] , [[era]] , [[eternity]] , [[extent]] , [[future]] , [[generation]] , [[go ]]* , [[hour]] , [[infinity]] , [[instance]] , [[instant]] , [[interval]] , [[juncture]] , [[lastingness]] , [[life]] , [[life span]] , [[lifetime]] , [[many a moon]] , [[moment]] , [[month]] , [[occasion]] , [[pace]] , [[past]] , [[point]] , [[present]] , [[season]] , [[second]] , [[shift]] , [[space]] , [[span]] , [[spell]] , [[stage]] , [[stint]] , [[stretch]] , [[tempo]] , [[term]] , [[tide]] , [[tour]] , [[turn]] , [[week]] , [[while]] , [[year]] , [[break]] , [[chance]] , [[heyday]] , [[look-in]] , [[opening]] , [[peak]] , [[shot]] , [[show]] , [[squeak ]]* , [[period]] , [[hitch]] , [[go]] , [[inning]] , [[trick]] , [[watch]] , ([[mus]].)measure , [[beat]] , [[book]] , [[continuum]] , [[cycle]] , [[decade]] , [[during]] , [[eon]] , [[interim]] , [[interregnum]] , [[lapse]] , [[leisure]] , [[measure]] , [[millennium]] , [[minute]] , [[nonce]] , [[opportunity]] , [[perpetuity]] , [[phase]] , [[rate]] , [[rhythm]] , [[schedule]] , [[speed]] , [[tense]] , [[usance]]
   
  -
  =====verb=====
   
  -
  :[[plan]] , [[schedule]] , [[clock]]
   

  06:47, ngày 29 tháng 6 năm 2011

  thời kỳ, thời đại, đời
  in olden times
  thời xưa, ngày xưa
  in our time
  thời này
  in times to come
  trong tương lai, đời sau
  time immemorial; time out of mind
  thời xa xưa (ký ức con người không còn nhớ được)-thời hồng hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X