• /¸imi´mɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xa xưa, thượng cổ
  from time immemorial
  từ thời thượng cổ, từ ngàn xưa


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  current , lately , memorable , new , recent , young

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X