• /ə'bæk/

  Thông dụng

  Phó từ

  Lùi lại, trở lại phía sau
  to stand aback from sb/sth
  đứng lùi lại để tránh ai/cái gì
  (hàng hải) bị thổi ép vào cột buồm (buồm)
  to be taken aback
  (hàng hải) bị gió thổi ép vào cột buồm
  (nghĩa bóng) sửng sốt, ngạc nhiên
  to be taken aback by the news
  sửng sốt vì cái tin đó

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lùi lại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X