• == /'sʌd(ə)nli/'//

  Thông dụng

  Phó từ

  Xem sudden

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  một cách bất ngờ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đột ngột
  suddenly applied load
  tải trọng tác dụng đột ngột

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  expectedly , slowly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X