• Kỹ thuật chung

    làm sạch bằng luồng xoáy ăn mòn

    Giải thích EN: The cleaning of the surface of a solid by means of a jet stream (liquidor gas) containing abrasives. Giải thích VN: Sự làm sạch bề mặt một chất rắn bằng cách dùng luồng xoáy (chất lỏng hoặc chất khí) có chứa chất ăn mòn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X