• Hóa học & vật liệu

  sự thử độ tiếp nhận

  Toán & tin

  kiểm nhận

  Giải thích VN: Một cuộc đánh giá hình thức do khách hàng tiến hành, thường là tại nhà máy, để kiểm chứng nhà chế tạo có đáp ứng được các tính năng kỹ thuật theo như hợp đồng và xem một thiết bị có vận hành như mong muốn hay không.

  kiểm tra để chấp nhận
  kiểm tra để nghiệm thu
  kiểm tra nhận hàng

  Giải thích VN: Một cuộc đánh giá hình thức do khách hàng tiến hành, thường là tại nhà máy, để kiểm chứng nhà chế tạo có đáp ứng được các tính năng kỹ thuật theo như hợp đồng và xem một thiết bị có vận hành như mong muốn hay không.

  sự thí nghiệm thu
  tự kiểm nhận

  Xây dựng

  sự thử nghiệm nghiệm thu
  thí nghiệm nghiệm thu

  Điện tử & viễn thông

  sự thử việc thu nhận

  Điện lạnh

  thử nghiệm thu

  Điện

  thử (nghiệm) nghiệm thu
  thử nghiệm chấp nhận được

  Kỹ thuật chung

  phép kiểm tra sự chấp nhận

  Giải thích EN: Any test performed on a product or item to determine if it meets specifications or standards. Giải thích VN: Một phép kiểm tra thực hiện trên một sản phẩm để xác định liệu nó có đáp ứng các yêu cầu không.

  sự kiểm tra nghiệm thu
  sự thí nghiệm nghiệm thu
  sự thử nghiệm thu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X