• Toán & tin

  điều khiển truy cập
  access control field
  trường điều khiển truy cập
  access control list
  danh sách điều khiển truy cập
  access control word
  từ điều khiển truy cập
  access-control words
  từ điều khiển truy cập
  logical access control
  sự điều khiển truy cập logic
  MAC (mandatoryaccess control)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  MAC sublayer (mediumaccess control sublayer)
  lớp con điều khiển truy cập môi trường
  mandatory access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập môi trường
  medium access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  medium access control sublayer (macsublayer)
  lớp con điều khiển truy cập môi trường
  resource access control facility (RACF)
  chương trình điều khiển truy cập tài nguyên
  điều khiển truy xuất
  access control field
  trường điều khiển truy xuất
  sự điều khiển truy cập
  logical access control
  sự điều khiển truy cập logic
  MAC (mandatoryaccess control)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  mandatory access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập môi trường
  medium access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  sự kiểm soát truy cập
  sự kiểm soát truy nhập

  Xây dựng

  kiểm soát lối vào

  Điện tử & viễn thông

  kiểm soát truy nhập
  access control field
  trường kiểm soát truy nhập
  access control key
  khóa kiểm soát truy nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X