• /kən'fɔ:miti/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + to, with) sự phù hợp, sự thích hợp
  ( + with, to) sự tuân theo; sự y theo
  in conformity with the law
  theo đúng luật
  Sự tuân giáo (theo giáo phái ở Anh)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) tính bảo giác; sự phù hợp, sự tương quan

  Xây dựng

  sự giữ nguyên hình

  Điện lạnh

  tính confooc

  Kỹ thuật chung

  sự phù hợp
  sự tuân thủ
  sự tương quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X