• /´ki:piη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giữ, sự giữ gìn, sự bảo quản
  Sự coi giữ, sự trông nom, sự bảo vệ
  to be in safe keeping
  được trông nom cẩn thận, được bảo vệ chắc chắn
  (pháp lý) sự giữ, sự tuân theo
  (tài chính) sự giữ sổ sách
  (thương nghiệp) sự quản lý (một cửa hiệu)
  Sự tổ chức (lễ kỷ niệm)
  Sự hoà hợp, sự phù hợp, sự thích ứng, sự ăn ý, sự ăn khớp
  to be in keeping with something
  hoà hợp với cái gì
  to be out of keeping with something
  không hợp với cái gì, không thích ứng với cái gì

  Tính từ

  Giữ được, để được, để dành được
  keeping apples
  táo để được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cất giữ
  lưu trữ
  sự bảo dưỡng
  sự bảo quản
  sự bảo vệ
  sự giữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X