• /ə,kauntə'bl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chịu trách nhiệm, có trách nhiệm phải giải thích
  to be accountable to somebody
  chịu trách nhiệm trước ai
  to be accountable for something
  chịu trách nhiệm về cái gì
  Có thể nói rõ được, có thể giải thích được

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuộc kế toán

  Kỹ thuật chung

  khả quy trách nhiệm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X