• /'laiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có trách nhiệm về pháp lý, có nghĩa vụ về pháp lý, có bổn phận
  to be liable for a debt
  có bổn phận trả một món nợ
  Có khả năng bị; có khả năng xảy ra
  new difficulties are liable to occur
  khó khăn mới có khả năng xảy ra


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X