• /´a:nsərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể trả lời được
  Có thể biện bác, có thể cãi lại được
  (toán học) có thể giải được
  an answerable problem
  bài toán có thể giải được
  Chịu trách nhiệm, bảo đảm, bảo lãnh
  to be answerable for...
  chịu trách nhiệm về...
  (từ cổ,nghĩa cổ) đáp ứng, xứng với, đúng với, hợp với
  results not answerable to hopes
  kết quả không đáp ứng hy vọng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đáp lại được

  Kỹ thuật chung

  bảo lãnh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X