• /ə´mi:nəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chịu trách nhiệm; phải chịu, đáng chịu
  amenable to someone
  chịu trách nhiệm với ai
  amenable to a fine
  đáng bị phạt
  Tuân theo, vâng theo
  amenable to the law
  tuân theo pháp luật
  Dễ bảo, biết nghe theo, phục tùng
  amenable to reason
  biết nghe theo lẽ phải


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X