• /əˈtʃivmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thành tích, thành tựu
  to record great achievements
  đạt được những thành tích lớn
  a scientific achievement
  một thành tựu khoa học
  Sự đạt được, sự giành được; sự hoàn thành
  the achievement of independence
  sự giành được độc lập
  Huy hiệu, huy chương (để ghi nhớ một thành tích vẻ vang)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chiến thắng
  hoàn thành
  sự thực hiện
  thành công
  achievement quotient
  thương số thành công
  marketing for business achievement
  tiếp thị cho sự thành công của xí nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X