• /ə´teinmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đạt được
  an end easy of attainment
  mục đích dễ đạt
  hopes impossible of attainment
  những hy vọng không sao đạt được
  ( số nhiều) kiến thức, tri thức, học thức; tài (do trau giồi mà có)
  a man of great attainments
  người có học thức rộng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X