• Kỹ thuật chung

    rađa theo dõi và tìm kiếm

    Giải thích EN: A radar system able to detect and then lock onto a target or onto an object emitting radiation or a radio signal. Giải thích VN: Là một hệ thống radar có thể dò tìm và phát hiện muc tiêu hoặc là một vật thể phát ra tia phóng xạ hoặc tín hiệu vô tuyến.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X