• Điện lạnh

  điều khiển thích nghi

  Đo lường & điều khiển

  điều khiển tương thích

  Giải thích EN: A method of control that uses data from feedback control signals to adjust system performance to meet specific goals.. Giải thích VN: Phương pháp điều khiển sử dụng dữ liệu từ tín hiệu phản hồi để điều chỉnh hoạt động của hệ thống đạt mục đích nhất định.

  Kỹ thuật chung

  điều khiển thích ứng
  adaptive control optimization (ACO)
  sự tối ưu hóa điều khiển thích ứng
  adaptive control system
  hệ điều khiển thích ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X