• (đổi hướng từ Goals)


  /goƱl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) khung thành, cầu môn
  to keep the goal
  giữ gôn
  (thể dục,thể thao) bàn thắng, điểm
  to kick a goal
  sút ghi một bàn thắng (bóng đá)
  Đích; mục đích, mục tiêu
  to reach that goal
  để đạt mục đích ấy

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gôn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mục tiêu
  goal satisfaction
  sự đáp ứng mục tiêu
  goal satisfaction
  sự thỏa mãn mục tiêu
  Goal Seek
  tìm mục tiêu
  Goal Seek and Solver
  mục tiêu tìm kiếm và giải quyết
  goal seeking
  truy tìm mục tiêu
  goal-coordination method
  phương pháp phối hợp mục tiêu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X